Lån penge Samlelån Billån Lånetyper

Førtidspension sats

Check mark iconDisse førtidspension satser gælder for 2024

Check mark iconBetingelser for at modtage førtidspension

Check mark iconVejledning i at ansøge om førtidspension

Lånebeløb:
Låneperiode
E-mail adresse:
Indtast venligst din e-mail.
Telefonnummer:
Indtast venligst dit telefonnummer.
Estimeret månedlig ydelse* 3.843 kr. *Ved 7,00 % variabel deb. rente. Priseksempel: Samlet kreditbeløb 250.000 kr. ÅOP 7,84 %. Etb. omk. 2.500 kr. Samlet tilbagebetaling: 322.888 kr. Samlede kreditomkostninger: 72.888 kr.

Der er hver måned omkring 229.000 danskere, der får udbetalt førtidspension. Beløbet, som disse personer modtager en gang om måneden, beregnes ud fra de gældende satser og regler.

I guiden vil vi belyse, hvilke krav du skal leve op til for at være berettiget til førtidspension, hvor meget du kan få i førtidspension, og hvordan eventuelle øvrige indtægter påvirker beregningen.

Du vil også blive vejledt i, hvordan du ansøger om førtidspension, hvem der behandler din ansøgning, og hvordan selve udbetalingerne håndteres.

Førtidspension sats 2024

For at få svar på, hvor meget du kan få i førtidspension, skal du rette din opmærksomhed mod de gældende satser.

I dag opereres der med satser i to forskellige grupper – henholdsvis satser efter de nye regler og satser efter de gamle regler.

Som førtidspensionist er du omfattet af de nye regler, hvis du har fået tilkendt førtidspension efter d. 1. januar 2003. Hvis du har fået tilkendt førtidspension før d. 1. januar 2003, vil du være omfattet af de gamle regler.

Vi gennemgår satserne herunder.

Satser efter nye regler

Som nævnt ovenfor er du omfattet af de nye regler for beregning af førtidspension, hvis du har fået tilkendt førtidspension efter d. 1. januar 2003.

Den nye førtidspension er meget simpel, idet den kun består af ét beløb til enlige og ét beløb til gifte. Du skal dermed kun tage højde for én førtidspension sats alt efter din civilstatus.

Her er satserne:

Enlig Gift
Pr. måned 20.370 kr. 17.315 kr.
Pr. år 244.440 kr. 207.780 kr.

\ Du kan dermed få op til 20.370 kr. om måneden svarende til 244.440 kr. om året i førtidspension.

Satser efter gamle regler

Du vil få beregnet førtidspension efter de gamle regler, hvis du har fået tilkendt pensionen før d. 1. januar 2003. Dette gælder også, selvom din tilkendte pension skal revurderes.

Den gamle førtidspension og beregning af denne er mere kompleks end den nye førtidspension. Pensionen beregnes nemlig på baggrund af et grundbeløb og en række tillægsydelser.

Hvor meget du kan få i førtidspension afhænger bl.a. af, om du har fået bevilget den almindelige, den forhøjede almindelige, den mellemste eller den højeste førtidspension.

Her er satserne:

Alm. førtidspension Forhøjet alm. førtidspension Mellemste førtidspension Højeste førtidspension
Pension i alt pr. måned (gifte) 13.723 kr. 13.723 kr. 13.723 kr. 18.297 kr.
Pension i alt pr. måned (enlige) 17.381 kr. 17.381 kr. 17.381 kr. 21.955 kr.

Du kan maksimalt få 21.955 kr. om måneden svarende til 263.460 kr. om året, hvis du er omfattet af de gamle regler.

Satserne for førtidspension kan ændre sig fra år til år

Ovenfor er du blevet præsenteret for de gældende førtidspension satser. Disse satser gælder for hele 2024.

Satserne kan dog ændre sig fra år til år, og beløbet du får i førtidspension kan i øvrigt ændre sig, hvis du ændrer civilstatus, eller hvis du får et arbejde.

Undgå modregning i førtidspension

Ligesom det gør sig gældende for bl.a. dagpenge og kontanthjælp, så er det tilladt at have indtægter udover pensionen, men vær opmærksom på, at arbejdsindtægten kan modregnes i pensionen.

Du kan som enlig førtidspensionist tjene op til 86.900 kr. om året, inden det vil påvirke din førtidspension. Din førtidspension sats vil blive nedsat med 30 kr. for hver 100 kr., der overstiger 86.900 kr. om året gældende for 2024.

Fra d. 1. januar 2023 vil din eventuelle samlevers eller ægtefælles arbejdsindtægt ikke blive modregnet i din pension. Du risikerer dermed ikke længere at miste noget af din førtidspension, uanset hvad din partner tjener.

Husk desuden at ændre din forskudsopgørelse, hvis din indtægt ændrer sig.

Førtidspensionen er fuldt skattepligtig

Din førtidspension er, uanset om den beregnes ud fra de nye eller gamle regler, fuldt skattepligtig. Hvor meget du skal betale i skat, og hvor meget du dermed får udbetalt i førtidspension, afhænger bl.a. af din øvrige indtægt, fradrag, trækprocent m.v.

Bemærk, at du kan søge om at modtage førtidspension, selvom du flytter til udlandet. Kontakt Skattestyrelsen for info om, hvordan du bliver beskattet af pensionen, hvis du flytter.

Hvem kan få førtidspension?

For at få tilkendt førtidspension er der en række af kriterier, der skal være opfyldt. Der tages bl.a. højde for din alder og din arbejdsevne i vurderingen.

Du kan som hovedregel få tilkendt førtidspension, hvis:

  • Du er mindst 40 år gammel (*)

  • Du har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne

  • Du ikke kan forbedre din arbejdsevne gennem en behandling, beskæftigelsesrettet indsats e.l.

  • Du er dansk statsborger og bor fast i Danmark

  • Du kan i særlige tilfælde være berettiget til førtidspension, hvis du er mellem 18 og 39 år, og det kan dokumenteres, at din arbejdsevne ikke kan forbedres. Du skal desuden opfylde de øvrige krav.

Guide til at søge førtidspension

Opfylder du ovennævnte krav, og er du derfor som hovedregel berettiget til førtidspension, så kan du ansøge allerede i dag.

For at kunne komme i betragtning til denne pension skal du rette henvendelse til den kommune, som du bor i. Kommunen vil herefter henvise dig til en person, der vil hjælpe dig videre.

Din kontaktperson vil kunne afklare, om du opfylder kravene for at modtage førtidspension. I de fleste tilfælde skal du desuden deltage i et møde i rehabiliteringsteamet.

På baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling og kommentarer samt diverse bilag vil kommunen afgøre, om du kan få tilkendt førtidspension.

Udbetaling af førtidspension

Tilkendes du førtidspension, vil du få udbetalt det berettigede beløb den sidste bankdag i måneden. Pensionen bliver udbetalt månedsvis bagud.

Udbetaling Danmark står for at udbetale førtidspensionen.

2024-02-05

Med over 6 års erfaring indenfor låneformidling, har han godt styr på det nordiske lånemarked, Afif holder øje med at alt på Sambla.dk er korrekt og opdateret.

Spørgsmål og svar - førtidspension

Hvem kan få førtidspension?

Du skal være dansk statsborger, være mindst 40 år gammel og have en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, for at kunne få førtidspension. Det er din kommune, der afgør, om du kan indstilles til førtidspension.

Hvornår går man fra førtidspension til folkepension?

Du går automatisk fra førtidspension til folkepension, når du når pensionsalderen. Du vil modtage et brev herom omkring et halvt år, inden du når folkepensionsalderen. I brevet bliver du informeret om, at din førtidspension vil ophøre, og at du fremadrettet vil modtage folkepension.

Hvad skal man fejle for at få førtidspension?

Der er ingen faste krav til, hvad du skal fejle for at få tilkendt førtidspension. Det væsentlige er, at din arbejdsevne er varig og væsentlig nedsat, f.eks. pga. fysisk eller psykisk sygdom.

Hvad får man i førtidspension efter skat?

Det er forskelligt fra person til person, hvor meget man får i førtidspension efter skat. Du kan nemt beregne dette ved at tage udgangspunkt i de oplyste satser og ved at tage højde for din personlige trækprocent samt fradrag m.v.

KreditNU DK
Bank Norwegian DK
Facit Bank DK
TF Bank DK
Ikano Bank DK
Resurs Bank DK (Car)
Ferratum DK
Nordcredit DK
Unilån DK
Cashper DK
Remember DK
Leasy DK
Resurs Bank DK
AcceptLån DK