Lån penge Samlelån Billån Lånetyper

Privatlivspolitik for Sambla

1. Indledning

Din personlige integritet er vigtig for os, og det er vigtigt for os at behandling af dine personoplysninger sker sikkert.
Denne privatlivspolitik beskriver hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, når du anvender Samblas låneformidlings- og forsikringsformidlingstjenester (“Tjenesterne”), når du er medlem i Sambla Plus (“PlusTjenesten”), eller når vi i andre sammenhæng behandler personoplysninger om dig. Privatlivspolitikken beskriver også dine rettigheder, og hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende. Den dataansvarlige for den behandling af dine personoplysninger, som sker under varemærket Sambla, er:

sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen (“GDPR”) og national supplerende lovgivning. Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger ved at sende en e-mail til kundeservice@sambla.dk for behandling, hvor Sambla ApS er dataansvarlig eller kundtjanst@sambla.se for behandling, hvor Sambla Group AB er dataansvarlig. I det følgende vil Sambla betyde Sambla ApS eller Sambla Group AB.

2. Vigtige begreber

En personoplysning er enhver form for information som direkte eller indirekte kan kobles til en fysisk person. Eksempler på personoplysninger er personnummer, navn og adresse, IP-adresse og præferencer. Med behandling af personoplysninger menes en aktivitet eller række af aktiviteter - med eller uden brug af automatisk behandling - som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for. Eksempler herpå er indsamling, registrering, opbevaring og bearbejdning.

3. Hvilken information indsamler vi og hvad gør vi med den?
3.1 Hvordan indsamler vi information om dig?

I det følgende beskrives hvilke personoplysninger, vi indsamler og behandler om dig, og hvordan vi indsamler disse. Efterfølgende kan du læse mere detaljeret om hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Information som du selv giver os
Vi modtager personoplysninger direkte fra dig, når du anvender Tjenesten eller kontakter os. Dette er f.eks. navn, personnummer og adresse på dig og dine eventuelle medsøgende, indkomst, boligoplysninger mv. Vi behandler disse oplysninger for at stille Tjenesten til rådighed, og hvis du er medlem i PlusTjenesten, også for at stille PlusTjenesten til rådighed.

Information som vi indsamler om dig fra andre kilder
Hvis du besøger vores digitale kanaler: Vi indsamler tekniske data, når du besøger vores digitale kanaler (f.eks. vores hjemmeside), hvilket kan omfatte den URL, som er din unikke adgang til din log-in side, din IP-adresse, unikt enheds-ID, anvendelseshistorik, type af webbrowser, sprog og information om identificering og operativsystem. Dette gør vi for at lette, forbedre og videreudvikle Tjenesten og PlusTjenesten samt for at sikre, at Tjenesten anvendes på en korrekt måde. Sådan information indsamles delvist gennem cookies. Du kan læse mere om hvordan vi anvender cookies og hvordan du også kan afslå cookies i vores cookiepolitik, som du kan finde på vores hjemmeside www.sambla.dk.

De enkelte kreditgivere (se listen nedenfor) må indhente oplysninger om dine lån/kreditter hos andre virksomheder tilsluttet KreditStatus (se virksomhederne på www.kreditstatus.dk). Oplysningerne, der må indhentes, er: Identifikationsoplysninger, saldo, låntype, hovedstol/kreditramme og oprettelsesdato. Oplysningerne må kun bruges til kreditvurdering i forbindelse med din ansøgning om kredit/ lån.

Det er frivilligt, om du ønsker at give samtykke til, at kreditgiverne indsamler og behandler oplysninger om dine kreditengagementer. Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke kan det få den betydning, at kreditværdigheden først kan vurderes, når du selv har fremskaffet den nødvendige dokumentation til de enkelte kreditgivere. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte de enkelte kreditgivere. Det vil dog ikke have betydning for den behandling og videregivelse af dine oplysninger, der er sket før samtykket trækkes tilbage.

Læs mere om Express Banks behandling af dine data her,
www.expressbank.dk/om/persondatapolitik eller send en e-mail til dataprotectionoffice@expressbank.com.

Læs mere om Resurs Banks behandling af dine data her,
www.resursbank.dk/om-os/integritet-og-sikkerhed eller send en e-mail til gdpr@resurs.se.

Læs mere om Facit Banks behandling af dine data her, www.facitbank.dk/om-banken/privatlivspolitik
eller send en e-mail til facitbank@facitbank.dk.
Facit Bank A/S indhenter generelle kreditoplysninger hos kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre, herunder RKI, Debitor Registeret og IDQ, samt anvender automatiske afgørelser, herunder profilering, i forbindelse med Facit Bank A/S’ kreditvurdering. Som kreditformidler for Facit Bank A/S indhenter L’EASY A/S tillige oplysninger nødvendige for kundeforholdets oprettelse og kreditvurderingen i Facit Bank A/S. Til brug for kreditvurdering af ansøgere indhenter Facit Bank A/S herudover øvrige oplysninger, herunder økonomiske forhold (f.eks. restgæld, evt. restancer) hos L’EASY A/S og DER A/S til brug for Facit Bank A/S’ kreditvurdering.

Læs mere om Ferratums behandling af dine data her,
www.ferratumbank.dk/privatlivspolitik eller send en e-mail til kundeservice@ferratumbank.dk.

Læs mere om Lønforbrugernes behandling af dine data her,
https://www.remember.dk/personoplysninger/

Læs mere om Ikano Banks behandling af dine data her,
https://ikanobank.dk/persondatapolitik eller send en e-mail til kundeservice@ikano.dk.

Læs mere om L'easys behandling af dine data her,
  eller send en e-mail til leasy@leasy.dk.

Læs mere om Alisa Banks behandling af dine data her,
https://www.alisabank.dk/persondatapolitik eller send en e-mail til kundeservice@alisabank.dk

Læs mere om KreditNU's behandling af dine data her,
https://kreditnu.dk/privatlivspolitik eller send en e-mail til info@kreditnu.dk

Læs mere om Unilåns behandling af dine data her,
https://unilaan.dk/documents/Privatlivspolitik%20i%20Unil%C3%A5n_20231109.pdf eller send en e-mail til adm@unilaan.dk

Læs mere om Cashpers behandling af dine data her,
https://www.cashper.dk/rettigheder/persondatapolitik eller send en e-mail til info@cashper.dk

Læs mere om TF Banks behandling af dine data her,
https://tfbank.dk/om-tf-bank/integritetspolitik eller send en e-mail til info@tfbank.dk

Læs mere om NordCredits behandling af dine data her,
https://nordcredit.dk/privatlivspolitik eller send en e-mail til kundeservice@nordcredit.dk

3.2 Behandling af personoplysninger i forbindelse med låneformidling

Her beskrives hvilke personoplysninger, vi behandler i forbindelse med låneformidling, til hvilke formål, vi behandler dem, og hvilke behandlingsgrundlag, de behandles baseret på.

Hvilke oplysninger behandles

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer og e-mail)
 • Personnummer
 • IP-adresse og andre tekniske data
 • Kontonummer
 • Information om beskæftigelse
 • Information om bolig
 • Civilstand
 • Antal børn
 • Andre oplysninger, du giver i låneansøgningen
 • Information, som du giver i forbindelse med kontakt med kundeservice og klagebehandling
 • Oplysninger om hvorvidt du forekommer på EU's sanktionslister og PEP-registeret
 • Information som du giver om eventuelle medsøgende og information om hvorvidt dine medsøgende er på EU's sanktionslister og PEP-registerFormål med behandlingen

 • At registrere og administrere din låneansøgning for at kunne tilbyde dig Tjenesten i overensstemmelse med vores brugervilkår
 • At udføre ID kontrol og PEP kontrol (person i politisk udsat stilling) på dig og kontrollere, at du ikke er optaget på EU's sanktionslister for at sikre, at vi har ret til at tilbyde dig Tjenesten
 • At analysere oplysninger i låneansøgningen for at kunne afgøre om du er berettiget til et lån
 • At overføre låneansøgningen til de långivere, som vi samarbejder med, hvis du opfylder grundkrav til låntagere
 • At kontakte dig via e-mail, sms, telefon og post for at administrere Tjenesten
 • At optage telefonsamtaler for at kunne dokumentere og sikre eventuelle aftaler og samtykker med dig i forbindelse med vores kommunikation
 • At håndtere kundeservicehenvendelser og klager,hvis du kontakter os herom
 • At præsentere lånetilbud fra de långivere, som vi samarbejder med
 • At opfylde vores aftale med den eventuelle långiver, som du indgår en låneaftale med
 • At analysere hvordan Tjenesten anvendes og udarbejde statistik herom
 • At forebygge, opdage og modvirke bedrageri og misbrug af Tjenesten
 • At vedligeholde, udvikle, teste og forbedre vores Tjenester og de tekniske platforme, som vi tilbyder

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger, da det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i (GDPR art. 6.1.b), eller fordi det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesse (GDPR art. 6.1.f), herunder for at kunne svare på spørgsmål, som du stiller, samt for at kunne udvikle og forbedre Tjenesten.

Vi behandler visse af dine personoplysninger for, at vi kan overholde en retlig forpligtelse (GDPR art. 6.1.c), herunder for at opfylde krav i den finansielle lovgivning samt bogføringslovgivning. Information om ID-kontrol, PEP-kontrol og kontrol mod EU's sanktionslister sker f.eks. for at opfylde retlige forpligtelser i den finansielle lovgivning.

Vi kan optage telefonsamtaler med dig, da vi har en retlig forpligtelse til at kunne dokumentere eventuelle aftaler, som vi indgår med dig over telefonen. Vi kan også optage telefonsamtaler af hensyn til forfølgelse af vores legitime interesse (GDPR art. 6.1.f) i at forbedre Tjenesten, at undgå misforståelser i vores kommunikation og for at modvirke bedrageri. Oplysninger om dit personnummer behandles baseret på databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Vi gør brug af automatiske afgørelser Automatiske afgørelser er afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling af dine personoplysninger. Vi og de långivere, som vi samarbejder med, anvender automatiske afgørelser, når du anvender låneformidlingstjenesten. Dette betyder, at den information, som du har givet, og de kreditoplysninger, vi behandler om dig og eventuelle medsøgende, automatisk matches med de grundkrav til låntagere, som vores långivere benytter for at kunne give et lån, f.eks. indkomst, ansættelsesforhold, det søgte lånebeløb og lignende oplysninger. Konsekvensen ved brug af disse automatiske afgørelser er, at hvis du ikke opfylder de grundkrav, som en specifik låntager stiller op, vil din ansøgning automatisk blive sorteret fra og ikke givet videre til långiveren.

I visse tilfælde har du ret til at begære en manuel beslutningsproces. Kontakt os i givet fald på kontaktoplysningerne nedenfor. Du kan også kontakte de respektive långivere for mere information om, hvordan de anvender automatiske afgørelser, og hvis du har spørgsmål til de respektive långiveres behandling af dine personoplysninger.

Vores anvendelse af automatiske afgørelser sker for at kunne tilbyde en retfærdig og korrekt låneformidlingstjeneste, og er nødvendig for, at vi kan fuldføre den aftale, som vi har indgået med dig. Hvis du har nogen indvendinger mod en automatisk afgørelse, som er truffet af os, beder vi dig kontakte os på: Kontaktoplysninger: kundeservice@sambla.dk. Se også nedenfor under dine rettigheder

3.3 Behandling af personoplysninger i forbindelse med forsikringsformidling

Her beskrives hvilke personoplysninger, vi behandler i forbindelse med forsikringsformidling, til hvilke formål, vi behandler dem, og hvilke behandlingsgrundlag, de behandles baseret på.

Hvilke oplysninger behandles

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer og e-mail)
 • Personnummer
 • Kontonummer
 • IP-adresse og andre tekniske data
 • Andre eventuelle oplysninger, som du giver ved registrering af forsikringen
Formål med behandlingen

 • At registrere og administrere din forsikringsansøgning for at tilbyde dig Tjenesten i overensstemmelse med vores aftale
 • At overføre forsikringsoplysninger til forsikringsselskabet
 • At kontakte dig via e-mail, sms, telefon og post for at administrere Tjenesten
 • At optage telefonsamtaler for at dokumentere og sikre eventuelle aftaler og samtykker og for at forbedre vores kommunikation
 • At håndtere kundehenvendelser fra dig
 • At analysere hvordan Tjenesten anvendes og udarbejde statistikker herom
 • At forebygge, opdage og modvirke bedrageri og misbrug af Tjenesten
 • At vedligeholde, udvikle, teste og forbedre Tjenesten og de tekniske platforme, som vi tilbyder

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger, da det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i (GDPR art. 6.1.b), eller fordi det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesse (GDPR art. 6.1.f), herunder for at kunne svare på spørgsmål, som du stiller, samt for at kunne udvikle og forbedre Tjenesten.

Vi behandler visse af dine personoplysninger for, at vi kan overholde en retlig forpligtelse (GDPR art. 6.1.c), herunder for at opfylde bogføringslovgivning.

Vi kan optage telefonsamtaler med dig, da vi har en retlig forpligtelse til at kunne dokumentere eventuelle aftaler, som vi indgår med dig over telefonen. Vi kan også optage telefonsamtaler af hensyn til forfølgelse af vores legitime interesse (GDPR art. 6.1.f) i at forbedre Tjenesten, at undgå misforståelser i vores kommunikation og for at modvirke bedrageri.

Oplysninger om dit personnummer behandles baseret på databeskyttelseslovens § 11, stk. 2

3.4 Behandling af personoplysninger i forbindelse med markedsføring

Her beskrives hvilke personoplysninger, vi behandler i forbindelse med markedsføring, til hvilke formål, vi behandler dem, og hvilke behandlingsgrundlag, de behandles baseret på.

Hvilke oplysninger behandles

  Besøger du vores hjemmeside:
 • IP-adresse og andre tekniske data
 • Information om dig som indsamles gennem cookies
 • Er du kunde hos os eller medlem af PlusTjenesten:
 • Navn
 • Personnummer
 • Kontaktoplysninger (f.eks. adresse og telefonnummer)

Formål med behandlingen

  Besøger du vores hjemmeside:
 • At skabe “lookalike” målgrupper og tilpassede målgrupper på Facebook baseret på dit udvalg og dine præferencer for at kunne fremstille relevante annoncer til dig gennem Facebook
 • At skabe “Similar audience” målgrupper og til passede målgrupper på Google Adwords annoncenetværk baseret på dit udvalg og præferencer for at kunne fremstille relevante annoncer for dig gennem Google
 • At analysere og udarbejde markedsføringsstatistik
 • Er du kunde hos os eller medlem af PlusTjenesten:
 • At sende dig markedsføring via e-mail, sms, telefon eller post
 • At analysere og gruppere vores kunder efter visse udvalg og præferencer (profilering) for at kunne tilbyde dig relevant og tilpasset information
 • At analysere og udarbejde markedsføringsstatistik

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger baseret på dit samtykke (GDPR art. 6.1.a). Samtykke kan trækkes tilbage når som helst.

Oplysninger om dit personnummer behandles baseret på databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Hvordan vi foretager markedsføring
Det er vigtigt for os, at kun du som faktisk vil tage del i vores markedsføring, tilbud og udsendelse af informationer, tager del i dette. Nedenfor beskriver vi hvordan vi ræsonnerer, og hvordan du gør for at afvise fremtidige markedsføringsudsendelser.

Er du medlem af PlusTjenesten: Hvis du er medlem af PlusTjenesten, kan vi kontakte dig vedrørende tilbud via post, telefon, sms eller e-mail indtil du afmelder dit medlemsskab af PlusTjenesten. Du kan framelde dig fremtidige udsendelser via et link i de udsendelser, der er sket via e-mail eller sms, eller du kan kontakte os på kundeservice@sambla.dk.

Vi gør brug af profilering
Vi anvender profilering i markedsføringsøjemed. Dette sker blandt andet for at skabe "lookalike"-målgrupper og tilpassede målgrupper på Facebook samt for at skabe "Similar audience" og tilpassede målgrupper på Google Adwords annoncenetværk. Formålet med profileringen er at give dig information og markedsføring, som vi tror, at du kommer til at sætte pris på. Profileringen er baseret på de personoplysninger, vi indsamler om dig (f.eks. adresse og alder). Baseret på denne information placerer vi dig i en kundegruppe (f.eks. personer i alderen 20-30 år i område x) og tilpasser markedsføringen til dig baseret på den kundegruppe, du placeres i.

3.5 Behandling af personoplysninger i forbindelse med PlusTjenesten

Her beskrives hvilke personoplysninger, vi behandler i forbindelse med PlusTjenesten, til hvilke formål, vi behandler dem, og hvilke behandlingsgrundlag, de behandles baseret på.

Hvilke oplysninger behandles

 • Navn
 • Personnummer
 • Kontaktoplysninger (f.eks. adresse og telefonnummer)
Formål med behandlingen

 • At administrere dit medlemsskab
 • At udsende information, tilbud, markedsføring og nyhedsbreve via post, telefon, sms og e-mail i overensstemmelse med vores vilkår for PlusTjenesten. Læs mere om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med markedsføring under “Behandling af personoplysninger i forbindelse med markedsføring” ovenfor
 • At analysere og udarbejde statistik

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger baseret på dit samtykke (GDPR art. 6.1.a). Samtykke kan trækkes tilbage når som helst.
Oplysninger om dit personnummer behandles baseret på databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

4. Hvem kan vi dele dine personoplysninger med?

Vi følger alle rimelige kontraktuelle, juridiske, tekniske og organisatoriske skridt for at sikre, at dine personoplysninger behandles på en sikker måde og med et passende beskyttelsesniveau, når de overføres til eller deles med udvalgte tredjeparter. Sådanne tredjeparter kan være:

Leverandører: Visse af vores leverandører, f.eks. leverandører der leverer IT-tjenester eller hjælper til med markedsføring, analyser eller statistik, kan komme til at behandle dine personoplysninger, f.eks. sociale medier til brug for markedsføring.

Kreditoplysningsbureauer og lignende leverandører: Dine personoplysninger kan komme til at blive delt med kreditoplysningsbureauer for at bedømme din kreditværdighed, når du anvender vores låneformidlingstjenester. Personoplysninger kan også deles med tjenesteleverandører inden for identitetsopslag og forebyggelse af bedrageri for at bekræfte din identitet og adresse samt beskytte dig imod bedrageri.

Myndigheder: Vi kan dele nødvendig information med myndigheder som politiet, Finanstilsynet eller andre myndigheder, som vi er forpligtet til at dele informationer med. Vi er f.eks. forpligtet til at dele informationer for at gøre en indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Långivere: Ved en lånesammenligning sender vi den ansøgning videre til de långivere, som vi samarbejder med, hvis din ansøgning overholder grundkravene. De långivere, som modtager din ansøgning er dataansvarlige for deres egen behandling af dine personoplysninger. Information om hvilke långivere, vi samarbejder med, findes på vores hjemmeside.

Forsikringsgivere: Ved tegning af forsikring sender vi forsikringsoplysninger til de forsikringsgivere, som vi samarbejder med. Information om hvilke forsikringsgivere, vi samarbejder med, kan findes på vores hjemmeside.

Koncernselskaber: Vi kan dele dine personoplysninger med vores koncernselskaber for at effektivisere interne processer og sammenstille gennem statistik.

Afhændelse: I det tilfælde, at vi sælger eller køber virksomheder, kan vi dele dine personoplysninger med en potentiel sælger eller køber af sådan virksomhed. Hvis vi eller en væsentlig del af vores virksomhed erhverves af en tredjepart, kan personoplysninger om vores kunder blive delt. Inden sådan deling vil vi sikre, at passende tavshedsforpligtelser er på plads.

5. Hvor behandles dine personoplysninger?

Vi behandler som udgangspunkt dine personoplysninger inden for EU/EØS. I undtagelsestilfælde kan personoplysninger overføres til, og behandles i, et land uden for EU/EØS, dvs. et tredjeland. Selskaber, som behandler personoplysninger på vores vegne, underskriver altid en aftale med os for at sikre et højt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger. I relation til samarbejdspartnere uden for EU/EØS træffes særskilte beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. gennem indgåelse af aftaler, som inkluderer EU Kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger og som sikre et beskyttelsesniveau for dine personoplysninger, som er ligeværdigt med det beskyttelsesniveau, som findes inden for EU/EØS.

6. Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Dine personoplysninger opbevares så længe, de er nødvendigt for at forfølge formålet med behandlingen, og så længe det kræves, at vi opbevarer dem for at overholde gældende lovgivning.

7. Hvad er dine rettigheder?

Ret til indsigt
Du har ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger, herunder bede om en kopi af dine personoplysninger, så du ved hvilke informationer, vi har om dig.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at anmode om berigtigelse af dine personoplysninger.

Ret til sletning
Du har ret til at anmode om sletning af visse af dine personoplysninger.

Ret til begrænsning
Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, f.eks. hvis du modsætter dig oplysningernes rigtighed.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format ligesom ud har ret til at kræve disse overført til en anden dataansvarlig. En forudsætning for dataportabilitet er, at overførslen er teknisk mulig og kan ske automatisk.

Ret til at trække samtykke tilbage
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gør brug af dine rettigheder som anført nedenfor.

Særligt om Ret til indsigelse
Når vi anvender GDPR art. 6.1.f om legitime interesser som behandlingsgrundlag for vores behandling af dine personoplysninger, kan du når som helst gøre indsigelse mod behandlingen af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
Hvis du gør indsigelse, kan vi ikke længere behandle dine oplysninger til formålet, medmindre vi kan påvise en tilstrækkelig berettiget interesse.
Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

Klageadgang og udøvelse af rettigheder
Hvis du har bemærkninger til eller klager vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, eller vil udøve nogen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på kundeservice@sambla.dk for behandling, hvor Sambla ApS er dataansvarlig eller kundtjanst@sambla.se for behandling, hvor Sambla Group AB er dataansvarlig. Du kan også altid indgive en klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk

8. Ændringer i privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre og opdatere vores privatlivspolitik. Den seneste version kan altid findes på vores hjemmeside www.sambla.dk. Hvis der sker opdateringer af afgørende betydning for vores håndtering af dine personoplysninger, vil vi informere dig herom. Hvis du har bemærkninger til vores håndtering af personoplysninger i denne forbindelse, er du velkommen til at kontakte os på kundeservice@sambla.dk.