Lån penge Samlelån Billån Lånetyper

Kontanthjælp

Check mark iconDe nyeste satser for kontanthjælp for 2023

Check mark iconOverblik over betingelserne

Check mark iconTrin-for-trin guide til at søge kontanthjælp

Lånebeløb:
Låneperiode
E-mail adresse:
Indtast venligst din e-mail.
Telefonnummer:
Indtast venligst dit telefonnummer.
Estimeret månedlig ydelse* 3.843 kr. *Ved 7,00 % variabel deb. rente. Priseksempel: Samlet kreditbeløb 250.000 kr. ÅOP 7,84 %. Etb. omk. 2.500 kr. Samlet tilbagebetaling: 322.888 kr. Samlede kreditomkostninger: 72.888 kr.

Du kan få kontanthjælp, hvis du ikke har mulighed for at forsørge dig selv og din familie. Det forudsætter dog, at du lever op til de betingelser, der gør sig gældende på området. I denne guide kan du læse om alt, hvad der er værd at vide om kontanthjælp. Du bliver introduceret for, hvilke krav du skal leve op til, hvordan du ansøger, hvor meget du kan få om måneden m.v. Vi besvarer også andre spørgsmål om emnet.

Hvad er kontanthjælp?

Kontanthjælp er en offentlig ydelse tiltænkt borgere, der ikke kan forsørge sig selv og derfor har brug for en økonomisk håndsrækning. Kontanthjælp er tidligere blevet kaldt bistandshjælp. Du kan som hovedregel få kontanthjælp, hvis du pga. sygdom, social nød, arbejdsløshed eller noget helt fjerde ikke har økonomi til at betale husleje, mad og andre fornødenheder. Formålet med kontanthjælpen er at sikre et trygt og anstændigt liv for de danskere, der i en kortere eller længere periode ikke har andre indtægtskilder. I dag er omkring 95.000 danskere på kontanthjælp, hvilket er det laveste antal siden 2007.

Kontanthjælp sats 2023

Størrelsen af kontanthjælpen afhænger af en række faktorer. Det afhænger bl.a. af, om du har forsørgelsespligt over for et eller flere børn, om du har indtægter og formue, om du har en ægtefælle med indtægter og formue m.v. Satserne for kontanthjælp reguleres hvert år. I 2023 gælder der følgende satser:

Persontype Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn 15.874 kr. pr. måned
Fyldt 30 år, andre 11.944 kr. pr. måned

º Alle satser er oplyst i kr. før skat

Du kan som hovedregel få mellem 11.944 og 15.874 kr. om måneden i kontanthjælp, hvis du er 30 år eller derover, forudsat at du opfylder de øvrige betingelser. Til sammenligning kunne du få 15.570 kr. om måneden som forsørger og 11.716 kr. om måneden som ikke-forsørger i 2022. Det er en stigning på henholdsvis 304 og 228 kr. om måneden.
Kontanthjælp på ungesats – her er satserne Som ung under 30 år afhænger størrelsen af kontanthjælpen af mange faktorer. Det afhænger både af, om du er hjemmeboende eller udeboende, om du har forsørgelsespligt over for et eller flere børn, om du har en psykisk lidelse m.v. Ligeledes afhænger det af, om du er at betragte som jobparat eller aktivitetsparat. Som jobparat er du i stand til at varetage et ordinært arbejde, mens du som aktivitetsparat ikke bliver vurderet som værende i stand til at påtage dig et ordinært arbejde.

Satser for personer under 30 år – jobparat:

Persontype Sats
Under 25 år, hjemmeboende 3.715 kr. pr. måned
Under 25 år, udeboende 7.699 kr. pr. måned
25-29 år, hjemmeboende 3.715 kr. pr. måned
25-29 år, udeboende 7.699 kr. pr. måned
Forsørgere under 30 år med eget barn i hjemmet 10.615 kr. pr. måned
Enlige forsørgere under 30 år 15.172 kr. pr. måned
Kvinder under 30 år, der er gravide 11.944 kr. pr. måned
Unge under 30 år med en psykisk lidelse og er forsørgere 15.874 kr. pr. måned
Unge under 30 år med en psykisk lidelse, udeboende 11.944 kr. pr. måned

º Alle satser er oplyst i kr. før skat

Satser for personer under 30 år – aktivitetsparat:

Persontype Sats
Under 25 år, hjemmeboende 3.715 kr. pr. måned (ingen aktivitetstillæg)
Under 25 år, udeboende 7.699 kr. pr. måned (ingen aktivitetstillæg)
25-29 år, hjemmeboende 3.715 kr. pr. måned (ekskl. aktivitetstillæg)
25-29 år, hjemmeboende 11.946 kr. pr. måned (inkl. aktivitetstillæg)
25-29 år, udeboende 7.699 kr. pr. måned (ekskl. aktivitetstillæg)
25-29 år, udeboende 11.945 kr. pr. måned (inkl. aktivitetstillæg)
Forsørgere under 30 år med eget barn i hjemmet 10.615 kr. pr. måned (ekskl. aktivitetstillæg)
Forsørgere under 30 år med eget barn i hjemmet 15.875 kr. pr. måned (inkl. aktivitetstillæg)
Enlige forsørgere under 30 år 15.172 kr. pr. måned (ekskl. aktivitetstillæg)
Enlige forsørgere under 30 år 15.872 kr. pr. måned (inkl. aktivitetstillæg)
Kvinder under 30 år, der er gravide 11.944 kr. pr. måned (ingen aktivitetstillæg)
Unge under 30 år med en psykisk lidelse og er forsørgere 15.874 kr. pr. måned (ingen aktivitetstillæg)
Unge under 30 år med en psykisk lidelse, udeboende 11.944 kr. pr. måned (ingen aktivitetstillæg)

Alle satser er oplyst i kr. før skatAktivitetstillæg er et tillæg ud over kontanthjælpen, som du kan få i de uger, hvor du vælger at deltage i et aktivt tilbud, forudsat at du er aktivitetsparat

Hvem kan få kontanthjælp?

Du kan, som vi kort har været inde på ovenfor, kun få kontanthjælp, hvis du kan leve op til de aktuelle betingelser.

Her er betingelserne for personer over 30 år:

 • Du skal være over 30 år
 • Du skal have været ude for sygdom, arbejdsløshed eller en anden social begivenhed
 • Den sociale begivenhed skal have forårsaget, at du ikke kan forsørge dig selv og din familie
 • Du kan ikke få dækket dit behov for forsørgelse på anden vis, eksempelvis gennem pension, dagpenge e.l.

Kontanthjælp til unge under 30 år – her er betingelserne Du kan få kontanthjælp som ung under 30 år, hvis du opfylder en række af betingelser.

Betingelserne lyder som følger:

 • Du skal være under 30 år
 • Du skal have en erhvervskompetencegivende uddannelse
 • Du skal have været ude for sygdom, arbejdsløshed eller en anden social begivenhed
 • Den sociale begivenhed skal have forårsaget, at du ikke kan forsørge dig selv og din familie
 • Du kan ikke få dækket dit behov for forsørgelse på anden vis, eksempelvis gennem pension, dagpenge e.l.

Formue og indtægter Du kan risikere at få afvist din ansøgning om kontanthjælp, hvis du har en indtægt eller en formue, der muliggør, at du kan forsørge dig selv og din familie. Du må maksimalt have en formue på 10.000 kr. for at kunne få kontanthjælp. I tilfælde af, at du har en ægtefælle, må den samlede formue lyde på 20.000 kr. Formue dækker over både opsparinger, kontantbeløb og letomsættelige værdier som en bil eller værdipapirer. Udbetalingen af kontanthjælp vil som regel indstilles, hvis du enten får en anden indtægt, en forsikringserstatning, en arv eller andet, der muliggør, at du kan forsørge dig selv og din familie. Kontanthjælp og ferie Du må gerne holde ferie som modtager af kontanthjælp. Som kontanthjælpsmodtager har du ret til fire ugers ferie om året, når du har modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder. I de op til fire uger har du ikke pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er desuden en betingelse, at feriens placering er aftalt med kommunen på forhånd. Kontanthjælp og barsel Som kontanthjælpsmodtager har du ret til barselsorlov på lige fod med andre kvinder. Du kan få fire ugers barselsorlov før fødslen og 14 uger efter fødslen. Du kan beholde din kontanthjælp fra kommunen under barselsorloven, men du kan ikke samtidig få barselsdagpenge.

Dette skal du have på plads, inden du sender en ansøgning

Der er en række af ting, du skal have styr på, inden du søger kontanthjælp. Disse vil vi præsentere dig for herunder. Husk at tage hånd om følgende:

 1. Meld dig ledig på jobcentret
 2. Sæt dig grundigt ind i betingelserne
 3. Sørg for at have NemID eller MitID
 4. Sørg for at have en gyldig NemKonto (kontanthjælpen udbetales til denne konto)
 5. Sørg for at have nødvendig dokumentation klar (mht. indtægter, formueforhold m.v.)

Sådan søger du kontanthjælp

Du har ret til kontanthjælp, hvis du opfylder de betingelser, du er blevet præsenteret for tidligere i guiden. For at kunne modtage kontanthjælp skal du først og fremmest sende en ansøgning. Dette kan du gøre online, men det er desuden et ufravigeligt krav, at du henvender dig i jobcentret på din første ledighedsdag. Din ansøgning registreres først, når du møder fysisk op på dit lokale jobcenter. Sådan ansøger du:

 1. Klik dig ind på Borger.dk
 2. Klik på Kontanthjælp i menuen
 3. Klik på Ansøgning om kontanthjælp
 4. Klik på Start
 5. Angiv din kommune og klik på Videre
 6. Log ind med NemID eller MitID
 7. Klik på Søg om hjælp til forsørgelse (du kan søge både kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse m.v. her)
 8. Udfyld ansøgningen (det tager omkring 20 minutter)

Den aktuelle sagsbehandlingstid lyder på omkring fire uger.

Oplysningspligt som kontanthjælpsmodtager

Som kontanthjælpsmodtager har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til at give Borgerservice besked om ændringer i forhold, der har betydning for din berettigelse til kontanthjælp. Du skal f.eks. give Borgerservice besked, hvis du får en anden indtægt, hvis du arver penge, eller hvis du af andre grunde får en større formue.

Udbetaling af kontanthjælp

Kontanthjælpen udbetales bagud den sidste bankhverdag i hver måned. Pengene vil blive overført til din NemKonto. Du har ikke mulighed for at få udbetalt kontanthjælpen til andre konti. Hvis du ikke modtager din kontanthjælp til tiden Hvis du på den sidste bankhverdag i måneden ikke har modtaget din kontanthjælp, skal du rette henvendelse til Ydelseskontoret i Borgerservice i den kommune, du bor i. Der kan være sket en fejl, eksempelvis en teknisk fejl, men den manglende udbetaling kan også skyldes, at du ikke længere opfylder betingelserne. Værd at vide om kontanthjælpsreformen Den politiske aftale om en kontanthjælpsreform blev vedtaget i april 2013. Aftalen blev indgået mellem V, DF, K og LA. Året efter – d. 1. januar 2014 – trådte reformen i kraft. Formålet med kontanthjælpsreformen var og er fortsat at sikre, at unge får en uddannelse, og at flere får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet. Aftalen består af flere elementer, og nogle af dem bliver du præsenteret for herunder:

 • Unge under 30 år uden uddannelse kan ikke længere få kontanthjælp – i stedet indføres uddannelseshjælp
 • Unge kan få et aktivitetstillæg, når de deltager i aktive tilbud, hvis de ikke er klar til at gå i gang med en uddannelse
 • Der ydes særligt støtte til unge mødre og enlige forsørgere med henblik på at få flere i uddannelse
 • Der stilles krav om intensiv jobsøgning de første tre måneder for personer over 30 år, der kan arbejde
 • Der stilles krav om, at personer der kan arbejde skal arbejde for kontanthjælpen (nytteindsats på kommunale arbejdspladser)
 • … og en række andre elementer!

Hvad er forskellen på kontanthjælp og dagpenge?

Kontanthjælp og dagpenge er de mest almindelige ledighedsydelser. Kontanthjælp er en offentlig ydelse, der kan gives til borgere, der har mistet deres job, og som opfylder de øvrige betingelser. Dagpenge er en slags forsikring, som gives til borgere, der mister deres arbejde og er medlem af en a-kasse. Du skal have været medlem af en a-kasse i minimum et år for at kunne få dagpenge. Du betaler ca. 500 kr. om måneden for et medlemskab i en a-kasse. For at få kontanthjælp må du maksimalt have en formue på 10.000 kr. Du skal desuden leve op til de øvrige krav. Ved begge ydelser skal du som hovedregel stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og der vil være krav om, at du arbejder hen imod at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

2023-05-12

Med over 6 års erfaring indenfor låneformidling, har han godt styr på det nordiske lånemarked, Afif holder øje med at alt på Sambla.dk er korrekt og opdateret.

Spørgsmål og svar - kontanthjølp

Hvor længe kan man få kontanthjælp?

Du kan, såfremt du opfylder betingelserne, modtage kontanthjælp i kortere eller længere tid. Ambitionen er at hjælpe kontanthjælpsmodtagere tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt igen, men varigheden kan variere markant fra person til person. Du kan som udgangspunkt modtage kontanthjælp, så længe du ikke er i stand til at forsørge dig selv og har en formue på under 10.000 kr.

Hvad må modregnes i kontanthjælp?

Såfremt du eller din ægtefælle har indtægter, vil de blive trukket fra i kontanthjælpen. Ved beregningen af kontanthjælp ses der bort fra 29,43 kr. pr. udført arbejdstime, hvis du eller din ægtefælle har arbejdsindtægter eller indtægter fra aktive tilbud. Formålet med at se bort fra ovennævnte beløb er at motivere folk til at få et arbejde.

Resurs Bank DK (Car)
TF Bank DK
Nordcredit DK
Facit Bank
Leasy DK
Ikano Bank DK
KreditNU DK
Resurs Bank DK
Ferratum DK
Cashper DK
Remember DK