Lån penge Samlelån Billån Lånetyper

Kørselsfradrag 2023

Check mark iconSatser for kørselsfradrag i 2023

Check mark iconGuide til at beregne dit befordringsfradrag

Check mark iconViden om forhøjet kørselsfradrag og brofradrag

Lånebeløb:
Låneperiode
E-mail adresse:
Indtast venligst din e-mail.
Telefonnummer:
Indtast venligst dit telefonnummer.
Estimeret månedlig ydelse* 3.843 kr. *Ved 7,00 % variabel deb. rente. Priseksempel: Samlet kreditbeløb 250.000 kr. ÅOP 7,84 %. Etb. omk. 2.500 kr. Samlet tilbagebetaling: 322.888 kr. Samlede kreditomkostninger: 72.888 kr.

Kørselsfradrag er et fradrag for transport mellem hjem og arbejdsplads, som omkring 1,2 mio. danskere nyder godt af hvert eneste år. For at kunne få glæde af dette skattefradrag skal du blot have mindst 12 km. på arbejde hver vej – altså mindst 24 km. tur / retur.

Her på siden vil vi give dig et overblik over alt, hvad du bør vide om kørselsfradrag. Det skal bl.a. handle om satser, betingelser, indberetning og dokumentation.

Ved at læse guiden kan du derfor få svar på, om du kan få kørselsfradrag, og i givet fald hvor meget du kan få i fradrag.

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradrag, befordringsfradrag og transportfradrag. Kært barn har mange navne.

Kørselsfradrag er et skattefradrag, som enhver person, der har mere end 24 km. til og fra arbejde, kan få.

Fradraget beregnes med udgangspunkt i afstanden mellem hjem og arbejdsplads. Der opnås kun fradrag for det antal km., der overstiger 24 km. pr. arbejdsdag.

Du kan få fradrag for din kørsel til og fra arbejde, hvad end dit arbejde består af et lønnet fuldtidsjob, et studiejob eller lønnet praktik.

Kørselsfradrag er det mest anvendte skattefradrag af alle.

Hvem kan få kørselsfradrag?

Du kan som hovedregel få fradrag for din kørsel til og fra arbejde, hvis en række af betingelser er opfyldt. Betingelserne gennemgår vi nedenfor, så du kan blive afklaret.

Betingelser for at få kørselsfradrag:

 • Den samlede distance til og fra arbejdspladsen skal overstige 24 km.

 • Dit arbejde skal være lønnet

 • Du betaler selv for din transport (eksempelvis i form af brændstof, togbilletter e.l.)

Kan du sætte flueben ved alt ovenstående, så vil du som udgangspunkt være berettiget til kørselsfradrag.

Du kan med fordel kontakte de danske skattemyndigheder, hvis du fortsat er i tvivl om, hvorvidt du opfylder betingelserne for at kunne få befordringsfradrag.

I disse tilfælde kan du ikke få kørselsfradrag

Rigtig mange – ja, faktisk omkring 1,2 mio. – danskere kan få kørselsfradrag. Der er dog også rigtig mange, der ikke er berettiget til fradraget.

I dette afsnit vil vi netop stille skarpt på, hvornår man ikke kan få kørselsfradrag.

Du er ikke berettiget til fradraget i følgende tilfælde:

 • Du arbejder hjemmefra

 • Din arbejdsgiver betaler transporten

 • Du har fået stillet en firmabil til rådighed

 • Du er i ulønnet praktik

 • Du er studerende (SU betragtes ikke som løn)

 • Du har under 24 km. til og fra din arbejdsplads

Bemærk at du som studerende kun kan få kørselsfradrag, hvis du ved siden af dit studie er i lønnet praktik eller har et lønnet studiejob.

Husk at tjekke op på, om du kan få kørselsfradrag, hvis du skifter arbejdsplads og / eller hjemmeadresse, eller hvis du går fra studerende til lønmodtager.

Beregn kørselsfradrag

Du kan relativt nemt beregne dit kørselsfradrag, hvis du er bekendt med de gældende satser, og hvis du er bevidst om, hvor mange km. du har mellem dit hjem og din arbejdsplads.

Du behøver dog ikke at have den store lommeregner frem for at beregne dit kørselsfradrag. Skat.dk har nemlig udviklet og lanceret et værktøj, der gør det hårde arbejde for dig. Her kan du beregne dit fradrag ved at indtaste følgende oplysninger:

 1. Vælg år (eksempelvis 2023)

 2. Angiv afstand mellem hjemmeadresse og arbejdsplads (samlet distance tur / retur)

 3. Indtast startdato

 4. Indtast slutdato

 5. Oplys antal dage med transport i perioden (de dage, hvor du rent faktisk er kørt til og fra arbejde)

 6. Oplys om du bor i en yderkommune eller visse øer (læs mere under forhøjet kørselsfradrag)

 7. Oplys om du kører over en betalingsbro (eksempelvis Storebæltsbroen)

 8. Du bliver præsenteret for dit fradrag for perioden

Beregn kørselsfradrag på under tre minutter ved at gøre brug af skat.dk’s værktøj. Det er selvfølgelig helt gratis at benytte, og du behøver ikke at logge ind med NemID / MitID.

Du bør beregne dit kørselsfradrag på ny, hvis du får flere eller færre dage med kørsel end planlagt. OBS: Vær opmærksom på, at du ikke behøver at angive den korteste rute mellem hjem og arbejdsplads, hvis du reelt kører en længere rute.

Så meget kan du få i kørselsfradrag

I guiden har du allerede kunne læse, at du kan få kørselsfradrag for det antal kilometer, du kører mellem din bopæl og dit arbejde for de kilometer, der ligger ud over 24 km. pr. arbejdsdag.

Nu vil du naturligvis også gerne vide, hvor meget du kan få i fradrag. Dette giver vi dig overblikket over herunder.

Kørselsfradrag 2023

Transport til og fra arbejde pr. arbejdsdag Sats
0-24 km. 0 kr. pr. km (intet fradrag)
25-120 km. 2,19 kr. pr. km.
Over 120 km. 1,10 kr. pr. km. (2,19 kr. pr. km. i visse kommuner)

Eksempel: Du kører 111 km. pr. arbejdsdag og kan dermed få fradrag for 87 km. svarende til et fradrag på 190,53 kr. (87*2,19).

Læs videre for at blive klogere på de øvrige fradragsmuligheder, herunder brofradrag og forhøjet kørselsfradrag.

Forhøjet kørselsfradrag

Du kan, såfremt du er bosat på enten en småø eller i en yderkommune, få forhøjet befordringsfradrag, hvis du kører mere end 120 km. pr. arbejdsdag. I stedet for at få 1,10 kr. pr. km., så får du 2,19 kr. pr. km. for det antal kilometer, der ligger ud over 120 km.

Du kan få forhøjet kørselsfradrag, hvis du er bosat et af følgende steder:

 • Yderkommuner i Jylland: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Morsø, Norddjurs, Skive, Struer, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland eller Aabenraa

 • Yderkommuner på Fyn og i Østdanmark: Bornholm, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Langeland, Lolland, Odsherred, Samsø, Slagelse, Svendborg, Vordingborg eller Ærø.

 • Udvalgte småøer: Aarø, Baagø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø eller Tunø

Formålet med at tilbyde forhøjet befordringsfradrag til personer, der er bosat i en yderkommune eller på en udvalgt småø, er at gøre det mere attraktivt for personer at bosætte sig i disse områder.

Du kan muligvis også få brofradrag

Rigtig mange danskere krydser en betalingsbro for at komme på arbejde hver dag. Disse danskere vil, såfremt de har mere end 24 km. til og fra arbejde, kunne få kørselsfradrag på lige fod med alle andre, men vil derudover også kunne få brofradrag.

Brofradrag er et ekstra fradrag, der tilgodeser dig, der krydser enten Storebælt eller Øresund for at komme til og fra arbejde. Størrelsen på fradraget afhænger af to faktorer – hvilket transportmiddel du anvender, og hvilken bro du kører over.

Her er de gældende satser for brofradrag i 2023 (samme satser som i 2022):

Bro Transportmiddel Sats
Storebælt Bil / motorcykel 110 kr. pr. tur / vej
Storebælt Tog / offentlig transport 15 kr. pr. tur / vej
Øresund Bil / motorcykel 50 kr. pr. tur / vej
Øresund Tog / offentlig transport 8 kr. pr. tur / vej
Fjordforbindelsen Frederikssund Bil 0 kr. pr. tur / vej (12 kr. pr. tur i 2021)

Husk: Du får brofradrag pr. tur, så kører du både frem og tilbage, så får du 2 x fradrag pr. arbejdsdag (eksempelvis 2 x 110 kr., hvis du kører over Storebælt i bil).

Indberetning af kørselsfradrag

For at få kørselsfradrag skal du huske at indberette din kørsel til og fra din arbejdsplads.
Indberetningen foregår via skat.dk/tastselv, hvor du kan logge ind med NemID / MitID.

Hvis du allerede nu har en god idé om, hvor meget du kommer til at køre næste år, så kan du med fordel indberette dit kørselsfradrag i din forskudsopgørelse.

Du kan indberette kørselsfradrag i din forskudsopgørelse eller årsopgørelse under følgende rubrik eller felt:

 • Årsopgørelse: Rubrik 51

 • Forskudsopgørelse: Felt 417

Året efter et endt indkomstår vil årsopgørelsen blive tilgængelig, og du vil i den anledning have mulighed for at rette oplysninger omkring din kørsel, hvis du har haft mere eller mindre kørsel end forventet. Typisk vil årsopgørelsen være klar i marts.

Du skal som hovedregel indberette dit kørselsfradrag, når indkomståret er slut. Først her ved du reelt, hvor mange dage du har haft kørsel mellem din bopæl og dit arbejde.

Bemærk: Fradragets værdi er ca. 26 % (du sparer dermed ca. 520 kr. i skat, hvis dit kørselsfradrag er 2.000 kr.)

Disse transportmidler giver fradrag

Du behøver ikke at tilbagelægge distancen mellem din hjemmeadresse og din arbejdsplads i bil for at få kørselsfradrag. Faktum er nemlig, at alle transportmidler giver fradrag, hvilket gælder både tog, bus, cykel, bil og alle andre tænkelige transportmidler.

Du er med andre ord berettiget til det samme kørselsfradrag, hvad end du altid tager bilen på arbejde, eller om du skiftevis cykler og tager bus på arbejde.

Værd at vide om samkørsel og kørsel fra andet opholdssted end din bopæl

Gør du brug af samkørsel, så vil du ligeledes kunne få kørselsfradrag med udgangspunkt i de tidligere angivne satser. Det har ingen betydning for dine fradragsmuligheder, hvorvidt du betaler til kørslen ved samkørsel.

Ved samkørsel er der dog kun én i bilen, der kan få brofradrag, hvis en betalingsbro, såsom Storebæltsbroen eller Øresundsbroen, krydses.

Du har naturligvis også mulighed for at få kørselsfradrag, hvis du kører fra et andet sted end din bopæl, når du skal på arbejde.

Hvis du midlertidigt opholder dig et andet sted end din bopæl, eksempelvis i et kolonihavehus eller på et hotel, så kan du få fradrag for kørslen mellem dit midlertidige opholdssted og din arbejdsplads.

Flere arbejdspladser og kørselsfradrag

Arbejder du på flere arbejdspladser i løbet af et indkomstår, så skal du huske at beregne og indtaste antal arbejdsdage for hver enkelt arbejdsplads.

Du kan få fradrag for kørsel til og fra flere arbejdspladser, uanset om du kører til én eller flere arbejdspladser samme dag, hvis blot den samlede distance overstiger 24 km.

Dokumentation for kørselsfradrag

Du skal som udgangspunkt kunne dokumentere dit kørselsfradrag, hvis du bliver udtaget til kontrol af skattemyndighederne.

Kravene omkring dokumentation er særligt strikse, hvis du har befordring over meget lange afstande, eksempelvis hvis du bor i Polen, men arbejder i Danmark.

Skattestyrelsen har tidligere haft stort fokus på at kontrollere følgende grupper:

 • Personer, der har et meget højt kørselsfradrag

 • Personer, der varetager et arbejde, hvor hjemmearbejde er muligt

 • Personer, der under en pandemi har indtastet et lige så højt kørselsfradrag som før pandemien

 • Personer, der har indtastet et kørselsfradrag, selvom de har status som ledige

Du kan f.eks. dokumentere din kørsel gennem dine lønsedler og / eller med en kørebog.

2023-01-02

Med over 6 års erfaring indenfor låneformidling, har han godt styr på det nordiske lånemarked, Afif holder øje med at alt på Sambla.dk er korrekt og opdateret.

Spørgsmål og svar - kørselsfradrag

Hvornår kan man få kørselsfradrag?

Du kan få kørselsfradrag, når du har et lønnet arbejde, hvor afstanden til og fra arbejdspladsen overstiger 24 km. pr. arbejdsdag. Du kan dog ikke få fradrag, hvis din arbejdsgiver afholder udgifterne til den del af din kørsel, der er at betragte som erhvervsmæssig kørsel.

Hvor meget får man i kørselsfradrag?

Du får mellem 1,10 og 2,19 kr. pr. km. i kørselsfradrag i 2023 for den distance, du har til og fra dit arbejde, der ligger ud over 24 km.

Hvor mange dage kan jeg få kørselsfradrag for?

Du kan kun få kørselsfradrag for de dage, hvor du kører til og fra arbejde. Der er ikke mulighed for at få fradrag på dage med kursus, orlov, hjemmearbejde m.v. Der er i gennemsnit 216 arbejdsdage på et år, men har du reelt kun kørt til og fra arbejde 150 dage på et år, så skal du huske at angive det i din forskudsopgørelse eller årsopgørelse.

Hvornår skal jeg senest indberette kørselsfradrag?

Fristen for at rette årsopgørelsen – og dermed kørselsfradraget – er som udgangspunkt d. 1. maj i det efterfølgende indkomstår, medmindre Skattestyrelsen har meldt andet ud.\nDu kan rette i årsopgørelser hele fem år tilbage, så har du glemt at indberette kørselsfradrag for tidligere år, så er det ikke for sent endnu. Hvis du ikke selv kan rette i tidligere årsopgørelser i TastSelv, så skal du sende en ansøgning til Skattestyrelsen.

Ferratum DK
KreditNU DK
AcceptLån DK
Bank Norwegian DK
Resurs Bank DK
Resurs Bank DK (Car)
Nordcredit DK
TF Bank DK
Unilån DK
Cashper DK
Ikano Bank DK
Remember DK
Facit Bank DK
Leasy DK