Lån penge Samlelån Billån Lånetyper

Inflation

Check mark iconForklaring af begrebet inflation

Check mark iconInflationens betydning for din privatøkonomi

Check mark iconDe positive sider ved inflation

Lånebeløb:
Låneperiode
E-mail adresse:
Indtast venligst din e-mail.
Telefonnummer:
Indtast venligst dit telefonnummer.
Estimeret månedlig ydelse* 3.843 kr. *Ved 7,00 % variabel deb. rente. Priseksempel: Samlet kreditbeløb 250.000 kr. ÅOP 7,84 %. Etb. omk. 2.500 kr. Samlet tilbagebetaling: 322.888 kr. Samlede kreditomkostninger: 72.888 kr.

Inflation er det helt store buzzword i disse år. Priserne i samfundet stiger markant, og det kan mærkes og ses på bankkontoen. Inflation berører alle i et større eller mindre omfang, da de stigende priser på alt fra brændstof, el og varme til dagligvarer gør pengene mindre værd og derfor har en negativ indvirkning på danskernes købekraft.

Der tales om inflation som aldrig før, men hvad er definitionen på inflation, hvorfor stiger inflationen, hvad betyder inflation for dit lån, og er der positive ting ved inflation? Læs videre for at finde svar på alle disse og en række andre spørgsmål.

Hvad er inflation?

Ordbogens definition på ordet inflation lyder som følger; ”stigning i pris- og lønniveauet med bl.a. et fald i pengenes købekraft til følge”.

Inflation er med andre ord lig med en generel stigning i priserne. Inflation er et makroøkonomisk fænomen, der siger noget om, hvor meget priserne på varer og tjenesteydelser stiger i samfundet. Jo højere generelle prisstigninger, desto højere inflation. Inflation udtrykker prisstigninger i procent og kan både beregnes pr. måned eller år. 2023 kan f.eks. sammenlignes med 2022, mens januar 2023 kan sammenlignes med januar 2022.

Når der opleves prisstigninger på mere end 50 % over en vis periode, så vil der være tale om hyperinflation. Der herskede f.eks. hyperinflation tilbage i 1920’erne efter første verdenskrig.

Forskellen på høj og lav inflation:

  • Lav inflation = Der opleves normale og sunde prisstigninger (omkring 2 % hvert år)
  • Høj inflation = Der opleves store prisstigninger (over 2 % hvert år)

Forskellen på inflation og deflation

Deflation er det modsatte af inflation.

Ved deflation sker der et fald i prisniveauet, hvilket får købekraften til at stige. Deflation kan være lige så alvorligt eller mere alvorligt end inflation, da det kan skabe usikkerhed i økonomien, forbrugerne vil udskyde deres forbrug, produktionen vil falde m.v.

Hvorfor stiger inflationen?

Inflationen stiger. Det er ikke til at komme udenom. Men hvad skyldes den stigende inflation?

Der er ikke kun én grund til, at inflationen har taget fart. Der er i hvert fald tre grunde, og de tre grunde er et ændret forhold mellem udbud og efterspørgsel, stigende forbrugerpriser og Nationalbankens udlån. Mere om dette i de kommende underafsnit.

Sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel

Inflation kan i højere eller mindre grad blive påvirket af, at efterspørgslen på bestemte varer og tjenesteydelser er langt højere end udbuddet. Det vil nemlig have den konsekvens, at udbyderne af varerne og tjenesteydelserne hæver deres priser. Det er bl.a. det, du har oplevet med naturgas, strøm, benzin og meget mere.

Stigende forbrugerpriser

Den stigende inflation skyldes ikke udelukkende forholdet mellem udbud og efterspørgsel. Det skyldes også, at virksomhederne er berørt af stigende omkostninger, og disse stigende omkostninger lægges over på forbrugerne, som skal betale mere for de samme varer og tjenesteydelser end tidligere. Dette vil få den konkrete betydning, at kundernes penge falder i værdi.

Nationalbanken printer flere penge

Nationalbanken kan vælge at printe flere penge eller at hæve deres udlån. Når de gør det, så kommer der flere penge ud i samfundet, hvilket har en negativ indvirkning på de eksisterende penge i samfundet, da værdien af disse svækkes. I værste fald kan det føre til hyperinflation.

Inflation Danmark 2023

I 2023 forventes der ikke en lige så høj inflation som i 2022.

Som hovedregel går centralbankerne efter en inflation på omkring 2 % om året, men i 2023 må vi forvente at se en inflation på et lidt højere niveau.

Det forventes, at inflationen aftager til omkring 5 % i 2023. Om dette kommer til at holde stik afhænger bl.a. af, om energipriserne falder som forventet.

I de senere år har der særligt været prisstigninger på følgende:

  • Brændstof
  • Fødevarer
  • Gas
  • El

Få ting er ikke steget i pris. Det gælder bl.a. briller, tandlæge, medicin, uddannelse m.v.

Dette betyder inflation for dit lån, din opsparing og dine investeringer

Du ved nu, at høj inflation har en negativ indvirkning på din købekraft, og at værdien af dine penge reduceres. Men hvilken konkret betydning har inflation for dit lån, din opsparing og dine investeringer? Det kan du få et indblik i, i dette afsnit.

Lån

Høj inflation kan være enten positivt eller negativt for dit lån, alt efter hvilket lån du har. Hvis den høje inflation bevirker, at renterne på dit lån stiger, så vil det være negativt, såfremt du har et boliglån eller realkreditlån med variabel rente, men potentielt positivt, hvis du har et fastforrentet realkreditlån. Du kan nemlig potentielt skære en stor del af din restgæld af, hvis du omlægger dit realkreditlån på et passende tidspunkt.

Opsparing

Høj inflation vil påvirke din opsparing negativt, hvis dine penge blot står på en opsparingskonto i banken. Dine opsparede penge bliver mindre værd, og din købekraft vil dermed falde.

Investeringer

Høj inflation kan også påvirke dine investeringer negativt. Det gælder både investering i aktier og fast ejendom. Ved stigende inflation vil aktiekurserne typisk dykke, og boligpriserne vil gøre det samme.

Er der positive ting ved inflation?

Det er som hovedregel sundt for økonomien i et land, at priserne på varer og tjenesteydelser stiger lidt hvert år. Inflationen må dog helst ikke stige for meget, da det kan føre til nogle af førnævnte konsekvenser. Ikke desto mindre er der nogle positive ting ved inflation, hvilket du kan blive klogere på herunder.

Potentielle fordele ved inflation:

  1. Din gæld skrumper (gældens størrelse stiger ikke i takt med inflationen)
  2. Det kan være lettere for førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet (grundet faldende boligpriser)
  3. Du kan omlægge dit fastforrentede realkreditlån og potentielt reducere din restgæld markant (ved stigende renter)
2023-08-31

Med over 6 års erfaring indenfor låneformidling, har han godt styr på det nordiske lånemarked, Afif holder øje med at alt på Sambla.dk er korrekt og opdateret.

Spørgsmål og svar - inflation

Hvad skal inflationen ligge på?

Inflationen skal optimalt set ligge på 2 %, men i perioder kan inflationen være højere eller lavere end dette niveau. I disse perioder forsøger man gennem bl.a. pengepolitik at stabilisere inflationen. Målet om at have en inflation på omkring 2 % gælder for alle eurolandene. Vigtigheden ved at holde inflationen lav og stabil skal ikke undervurderes. Konsekvenserne ved høj inflation kan nemlig være alvorlige. Eksempelvis kan det være med til at skabe uigennemskuelige priser, og det gør samtidig penge mindre værd.

Hvordan bekæmpes høj inflation?

Der findes ikke en simpel opskrift på at bekæmpe høj inflation. Der er dog en række værktøjer til at sikre en lavere og mere stabil inflation. Et af de værktøjer er pengepolitik. Centralbanken kan f.eks. vælge at holde renten høj og dermed føre en stram pengepolitik. Når renten er høj, så bliver det mere fordelagtigt at spare op frem for at forbruge, og det bremser både økonomien og inflationen. Derfor vil du i perioder med høj inflation ofte opleve, at renten er høj, og at det derfor vil være dyrere for både privatpersoner og virksomheder at låne penge.

Hvordan beregnes inflationsraten?

Inflationsraten er en talværdi, der er sigende for, hvor høj eller lav inflationen er fra et år til et andet eller fra en måned til en anden. Hvis inflationsraten f.eks. er angivet til 5 %, så vil det betyde, at det generelle prisniveau er steget med 5 %. De varer der tidligere kostede 100 kr. koster nu 105 kr.

Inflationsraten beregnes ved hjælp af en formel, hvor to perioder (f.eks. januar 2022 og januar 2023) holdes op mod hinanden.

Ikano Bank DK
Remember DK
Nordcredit DK
Cashper DK
Resurs Bank DK (Car)
Resurs Bank DK
TF Bank DK
Ferratum DK
Leasy DK
KreditNU DK
Facit Bank