Lån penge Samlelån Billån Lånetyper

Frikort under 18

Check mark iconGuide til at oprette og aktivere et frikort

Check mark iconVærd at vide om forhøjet frikortsbeløb

Check mark iconTips til at udnytte frikortet til fulde

Lånebeløb:
Låneperiode
E-mail adresse:
Indtast venligst din e-mail.
Telefonnummer:
Indtast venligst dit telefonnummer.
Estimeret månedlig ydelse* 3.843 kr. *Ved 7,00 % variabel deb. rente. Priseksempel: Samlet kreditbeløb 250.000 kr. ÅOP 7,84 %. Etb. omk. 2.500 kr. Samlet tilbagebetaling: 322.888 kr. Samlede kreditomkostninger: 72.888 kr.

Du kan som ung under 18 år tjene et bestemt beløb uden at skulle betale indkomstskat. Det kræver blot, at du har et frikort, hvilket du automatisk får, når du fylder 15 år.

Et frikort er et skattekort, der udstedes af skattevæsenet til en borger, der forventer at have en indkomst for året, der ligger under grænsen for, hvornår der skal betales indkomstskat.

Er du under 18 år, og har du indtægter fra f.eks. et fritidsjob, afkast fra aktier og værdipapirer eller SU, så skal du have et frikort for at sikre en skattefri indtjening. Vi guider dig nedenfor.

Hvor meget må man tjene som borger under 18 år med et frikort?

Du må som dansk borger under 18 år tjene op til 49.700 kr. i 2024 uden at skulle betale skat.

Først når din indtægt overstiger dette beløb, vil du blive beskattet af din indtægt, og du vil skulle have et hovedkort og et bikort.

Du vil med et frikort bl.a. kunne opnå skattefri indkomst af følgende indtægter:

 • Indkomst fra fritidsjob
 • Afkast på værdipapirer
 • SU

Vær opmærksom på, at det skattefrie beløb, der må tjenes hvert år, kan variere fra person til person. Det afhænger bl.a. af individuelle fradrag.

Større frikortsbeløb for 2023 og 2024 – med tilbagevirkende kraft

I november 2023 blev der vedtaget en lovændring, der kommer børn og unge under 18 år til gode. Forligspartierne valgte nemlig at lempe beskatningen af ungarbejdere.

Der har hidtil været forskel på det skattefrie bundfradrag, alt efter om man har været under eller over 18 år.

Dette er blevet forsimplet med den nye lovændring: Bundfradraget er nu uafhængigt af alder, hvilket betyder, at personer under 18 år vil have det samme bundfradrag som voksne. Et bundfradrag, der i 2024 lyder på 49.700 kr.

Det forhøjede frikortsbeløb gælder med tilbagevirkende kraft – fra 2023 og fremefter.

Unge under 18 år er ikke fritaget for AM-bidrag ifm. en jobindtægt

Som ung under 18 år er du fritaget for at betale skat af din indkomst, hvis du har et frikort, og hvis din indtægt ikke overstiger 49.700 kr. i 2024. Til gengæld er du ikke fritaget for at betale AM-bidrag.

Har du et fritidsjob, vil du skulle betale 8 % i AM-bidrag - nøjagtigt ligesom alle andre danskere i job. AM-bidraget vil automatisk blive trukket fra din løn, inden den udbetales.

Dit barn kan opnå skattefrit afkast på aktier og værdipapirer

Børn og unge kan ikke blot have en indtægt fra et fritidsjob uden at skulle betale skat. Det er også muligt at bruge frikortet til at undgå at blive beskattet af gevinster på aktier og andre værdipapirer.

Der kan for børn og unge under 18 år være skattemæssige fordele ved at investere i investeringsforeninger og fonde, hvor gevinsterne beskattes som kapitalindkomst.

Eksempelvis vil akkumulerende aktiebaserede investeringsforeninger og ETF'er blive beskattet som kapitalindkomst, såfremt de ikke står på Skattestyrelsens positivliste.

Disse fonde og ETF’er beskattes efter lagerprincippet, hvilket betyder, at der hvert år skal betales skat af afkastet på investeringerne, uanset om afkastet er realiseret eller ej. Da barnet har et frikort, vil der ikke skulle betales skat, så længe afkastet ikke overstiger den skattefrie beløbsgrænse.

Når beløbet på dit frikort er brugt

De fleste børn og unge under 18 år tjener ikke mere, end hvad frikortsbeløbet lyder på. Overstiger din indkomst for 2024 dog grænsen på 49.700 kr., vil du blive beskattet af den del af indtægten, der overstiger grænsen.

Når beløbet på frikortet er brugt, vil din arbejdsgiver trække skat med den trækprocent, der fremgår af din forskudsopgørelse. Arbejdsgiveren får automatisk oplyst trækprocenten fra Skattestyrelsen.

Hvis du allerede nu ved, at din indkomst kommer til at overstige den skattefrie beløbsgrænse, skal du have et hovedkort og et bikort.

Sådan får du et frikort

Skattestyrelsen sørger for at oprette et frikort til dig i starten af det år, hvor du bliver 15 år. Som 15-årig vil du få adgang til TastSelv med MitID, og du vil dermed selv kunne finde dit frikort.

Det er kun muligt at have ét frikort pr. borger, men du kan godt have mere end ét fritidsjob og have andre indtægter end lønindtægt, eksempelvis indtægter fra aktiehandel.

Er du allerede fyldt 15 år, og har du fået dit frikort, skal du huske at fortælle din eventuelle arbejdsgiver, at de skal bruge dette skattekort ifm. lønudbetaling.

Er du under 15 år, og har du brug for et frikort? Så skal du springe videre til næste afsnit.

Hvis du er under 15 år og skal bruge et frikort

Du kan begynde at arbejde i din fritid, når du fylder 13 år. Det er ideelt at få et fritidsjob som barn eller ung på 13-14 år, hvis man ønsker en lille ekstra indtægt ved siden af lommepengene.

Er du 13-14 år, skal du bede dine forældre hjælpe dig med at oprette et frikort til dig. Dine forældre skal følge guiden nedenfor for at oprette frikortet:

 1. Log ind på TastSelv Borger
 2. Klik på Log på med autorisation
 3. Log på med MitID
 4. Indtast barnets CPR-nummer
 5. Klik på Vis liste og vælg barnets CPR-nummer i menuen
 6. Klik på Forskudsopgørelse
 7. Kig efter Frikortsbeløb: xxx kr. – Hvis dette fremgår, er frikortet allerede oprettet. Hvis det ikke fremgår, skal du fortsætte.
 8. Udfyld feltet Lønindkomst mv. (201) med det beløb, der forventes at blive tjent i løbet af året (feltet kan findes under Oftest tilføjede felter og hedder Nyt job)
 9. Klik på Beregn
 10. Klik på Godkend
 11. Frikortet er nu blevet oprettet

Her kan du se dit frikort

Du kan som ung under 18 år se dit frikort ved at logge ind på Skattestyrelsens hjemmeside og klikke på Forskudsopgørelse i menuen.

Hvis du ikke kan finde dit frikort her, skal du selv oprette det, evt. med hjælp fra dine forældre.

Når du fylder 18 år

Som følge af den nye lovændring, som vi tidligere omtalte, vil du kunne tjene op til et vist beløb uden at skulle betale skat, uanset om du er over eller under 18 år.

Din alder i sig selv har derfor ikke betydning for, hvor stor en del af din indtægt der er skattefri. Du skal dog have et hovedkort og et bikort, hvis din indtægt overstiger frikortsbeløbet.

2024-02-05

Med over 6 års erfaring indenfor låneformidling, har han godt styr på det nordiske lånemarked, Afif holder øje med at alt på Sambla.dk er korrekt og opdateret.

Spørgsmål og svar - frikort

Kan man bruge sit frikort til SU?

Ja, hvis du går på en SU-berettiget uddannelse og opfylder kravene for at få udbetalt SU, kan du bruge dit frikort til at sikre, at du ikke bliver beskattet af denne indtægt. Du kan f.eks. bruge dit frikort, hvis du får SU som hjemmeboende. Hvis du er udeboende og modtager SU, vil SU’en overstige frikortsbeløbet. Du kan dog først få SU, når du fylder 18 år.

Hvor meget har jeg tilbage på mit frikort?

Du har via Skattestyrelsens hjemmeside mulighed for at se saldoen på dit frikort. Log ind på TastSelv, klik på Søg i indkomstoplysninger, sæt flueben ved eSkattekort – se dit fradrag og din trækprocent, angiv indkomståret og klik på Hent oplysning. Øverst på resultatsiden vil du få svar på, hvor meget du har tilbage på dit frikort.

Hvordan aktiverer jeg mit frikort?

Det er muligt at aktivere et frikort på Skattestyrelsens hjemmeside. Du skal have hjælp af dine forældre, hvis du er 13-14 år gammel. 15-årige vil automatisk få oprettet et frikort. Hvis dit frikort er oprettet, skal du huske at give din arbejdsgiver besked om, at de skal benytte frikortet ved udbetaling af løn.

Hvor lang tid har man frikort?

Alle danske borgere har et frikort uanset alder. Du mister derfor ikke retten til et frikort, når du fylder 18 år. Du vil dog skulle begynde at betale skat af din indtægt, når din årlige indtægt overstiger det aktuelle frikortsbeløb.

Nordcredit DK
Ikano Bank DK
AcceptLån DK
TF Bank DK
Ferratum DK
Bank Norwegian DK
Leasy DK
KreditNU DK
Resurs Bank DK
Remember DK
Cashper DK
Facit Bank