Lån penge Samlelån Billån Lånetyper

Pengegave

Check mark iconOverblik over gældende skatteregler vedr. pengegaver

Check mark iconGuide til at anmelde pengegaver

Check mark iconVærd at vide om brug af gavebreve

Lånebeløb:
Låneperiode
E-mail adresse:
Indtast venligst din e-mail.
Telefonnummer:
Indtast venligst dit telefonnummer.
Estimeret månedlig ydelse* 3.843 kr. *Ved 7,00 % variabel deb. rente. Priseksempel: Samlet kreditbeløb 250.000 kr. ÅOP 7,84 %. Etb. omk. 2.500 kr. Samlet tilbagebetaling: 322.888 kr. Samlede kreditomkostninger: 72.888 kr.

Vi danskere har tradition for at give pengegaver ved særlige lejligheder såsom fødselsdag, bryllup og konfirmation. Langt fra alle danskere er dog bekendt med skattereglerne på dette område.

For at undgå at komme i problemer med skattemyndighederne anbefales det at sætte sig grundigt ind i, hvilke pengegaver der udløser beskatning, og hvilke der ikke gør.

I denne guide får du det store overblik over, hvad der definerer en pengegave, hvornår og hvordan pengegaver bliver beskattet, hvordan disse gaver indberettes og meget mere.

Definitionen på en pengegave

En pengegave er, som ordet antyder, en gave i form af penge.

En sådan gave kan gives i forbindelse med en festlig lejlighed såsom en konfirmation eller et bryllup, men i princippet behøver der ikke at være en særlig anledning for at give en pengegave.

Gaven vil blive defineret som en pengegave, hvad end pengene gives som kontanter, i form af en check eller som en bankoverførsel.

Hvornår bliver pengegaver beskattet?

En pengegave kan være en rigtig god gaveidé, men det er altid hensigtsmæssigt at undersøge, om gaven bliver beskattet eller ej.

Udgangspunktet er, at pengegaver ikke bliver beskattet, så længe gaven ikke overstiger et fastlagt beløb, der forhøjes hvert år.

I 2023 gælder der følgende afgiftsfrie beløb for pengegaver:

 • Gaver til nære familiemedlemmer, herunder børn, forældre, samlever med flere: 71.500 kr.
 • Gaver til svigerbørn: 25.000 kr.

Eksempelvis: Hvis du vil give dit barn eller forældre en pengegave, kan du give op til 71.500 kr., uden at gaven udløser beskatning. Hvis modtageren i stedet er din svigersøn eller svigerdatter, gælder der en skattefri grænse på 25.000 kr.

Pengegaver til den nærmeste familie

Du kan, som nævnt ovenfor, give gaver op til 71.500 kr. til et familiemedlem i din nærmeste familie, uden at der skal betales skat af gaven.

Nære familiemedlemmer består af følgende:

 • Børn, stedbørn, børnebørn og oldebørn
 • Forældre
 • Samlever / bofælle
 • Plejebørn
 • Afdøde børn og stedbørns ægtefælle
 • Bedsteforældre og stedforældre

OBS: Søskende betragtes ikke som nære familiemedlemmer i denne sammenhæng

Der skal betales 15 % i gaveafgift af det beløb, der overstiger det afgiftsfrie beløb, når der gives pengegaver til den nærmeste familie.

Afgiftssatsen for pengegaver til bedsteforældre og stedforældre, der overstiger det afgiftsfrie beløb, lyder på 36,25 %.

Pengegaver til personer uden for den nærmeste familie

Som udgangspunkt bliver pengegaver, der er givet til personer uden for den nære familie, indkomstbeskattet. Modtageren skal i den forbindelse skrive gavebeløbet på sin årsopgørelse i rubrik 20.

Personer uden for den nærmeste familie består af følgende:

 • Venner
 • Kollegaer
 • Bekendte
 • Søskende

Derfor anbefales det at lave et skriftligt gavebrev i visse situationer

Et gavebrev er et dokument, der dokumenterer, at en person har givet en større gave til en anden person. Dokumentet skal indeholde informationer om gavebeløbets størrelse, gavegiver, gavemodtager, eventuelle vilkår m.v.

Gavebrevet er først gyldigt, når det er blevet dateret og underskrevet af henholdsvis modtager og giver af gaven.

Det anbefales at lave et skriftligt gavebrev for at kunne dokumentere over for skattemyndighederne, at der reelt er tale om en gave og ikke eksempelvis et lån.

I gavebrevet kan det også skrives ind, at gaven skal være særeje, så den ikke skal deles ved skilsmisse, hvis det er relevant.

Anmeldelse af gaven og betaling af gaveafgift

For pengegaver, der overstiger den afgiftsfrie beløbsgrænse, gælder det, at de skal anmeldes senest d. 1. maj, året efter at gaven er blevet givet.

Betaling af gaveafgift skal ske samme dag, som gaveanmeldelsen sendes ind. Vær opmærksom på, at ved senere betaling skal der betales renter.

Det er gavemodtageren, der hæfter for gaveafgiften, men det er begge parters ansvar at anmelde gaven. Gavegiver hæfter solidarisk for gaveafgiften, såfremt gavemodtager ikke betaler.

2023-08-30

Med over 6 års erfaring indenfor låneformidling, har han godt styr på det nordiske lånemarked, Afif holder øje med at alt på Sambla.dk er korrekt og opdateret.

Spørgsmål og svar - pengegaver

Hvor meget må man give i pengegave?

Der er ingen øvre grænse for, hvor meget du må give i pengegave, men gavebeløbets størrelse har til gengæld betydning for, om gaven udløser beskatning eller ej.

Den afgiftsfrie beløbsgrænse er henholdsvis 71.500 kr. ved gaver til nære familiemedlemmer og 25.000 kr. ved gaver til svigerbørn (2023).

Hvilke regler gør sig gældende ved modtagelse af pengegaver fra udlandet?

Der gælder samme regler for pengegaver, uanset om gavegiver bor i Danmark eller i udlandet.

Der skal betales gaveafgift, såfremt begge parter bor i udlandet, når der gives en gave i form af fast ejendom, tilbehør til fast ejendom eller en virksomhed.

Hvem kan svare på spørgsmål ang. reglerne om pengegaver og gaveafgift?

Du kan kontakte skattemyndighederne pr. telefon, hvis du har spørgsmål, der relaterer sig til pengegaver mht. gaveafgift, afgiftsfrie beløb m.v.

Du kan også rådføre dig med en advokat eller revisor.

Hvor udbredt er det at give pengegaver?

I Danmark er det meget udbredt at give pengegaver. Der gives især store pengegaver til konfirmationer og bryllupper.

Disse gaver bliver som udgangspunkt ikke beskattet, såfremt der er tale om en gave af en passende størrelse, eksempelvis 500 eller 2.000 kr.

Ikano Bank DK
TF Bank DK
Facit Bank
AcceptLån DK
KreditNU DK
Resurs Bank DK (Car)
Resurs Bank DK
Leasy DK
Nordcredit DK
Cashper DK
Remember DK