Lån penge Samlelån Billån Lånetyper

Insolvent

Check mark iconDet betyder insolvens

Check mark iconSå længe er du insolvent

Check mark iconSådan skal du håndtere dine kreditorer

Lånebeløb:
Låneperiode
E-mail adresse:
Indtast venligst din e-mail.
Telefonnummer:
Indtast venligst dit telefonnummer.
Estimeret månedlig ydelse* 3.843 kr. *Ved 7,00 % variabel deb. rente. Priseksempel: Samlet kreditbeløb 250.000 kr. ÅOP 7,84 %. Etb. omk. 2.500 kr. Samlet tilbagebetaling: 322.888 kr. Samlede kreditomkostninger: 72.888 kr.

Inden for lån og gældsafvikling er insolvent et relevant begreb at kende til.

Det er ikke sikkert, at du nogensinde bliver erklæret insolvent, men hvis det skulle ske, så vil det være en fordel, hvis du ved, hvad det går ud på.

Netop insolvens (eller det at blive erklæret insolvent) er noget, vi sætter fokus på i denne guide.

Hvad betyder insolvent? Hvad er forskellen på egentlig og teknisk insolvens? Hvor længe er jeg insolvent? Hvilke konsekvenser er der ved at være insolvent? Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver erklæret insolvent?

Der kan være rigtig mange spørgsmål, der trænger sig på hos dig, og vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for, at du får besvaret dem alle på en forståelig måde.

Ønsker du mere viden om emnet, så kan vi kun opfordre dig til at blive på siden, da der venter dig en masse god info i de kommende afsnit.

Hvad betyder insolvent?

Ordbogen er selvfølgelig din bedste ven, når det kommer til at finde en definition af begrebet insolvent. Den korte definition er som følger; ude af stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser.

Som privatperson eller virksomhed kan du blive erklæret insolvent, hvis du ikke er i stand til at betale dine regninger eller på anden vis leve op til dine økonomiske forpligtelser.

Dette kan blive aktuelt, hvis ens udgifter overstiger ens indtægter, eller hvis ens gæld er større end ens formue. I så fald vil der nemlig ikke være midler til at leve op til ens forpligtelser rent økonomisk.

Du kan blive erklæret insolvent, hvis du ikke har nogen værdier eller aktiver, der muliggør, at du kan betale dine regninger m.v.

Det er ikke op til dig selv at afgøre, om du er insolvent eller ej. Dette skal altid afgøres i fogedretten.

Bemærk i øvrigt, at der findes to former for insolvens – henholdsvis egentlig insolvens og teknisk insolvens. Forklaring følger i de kommende afsnit.

Egentlig insolvens

Den mest alvorlige form for insolvens er egentlig insolvens – i hvert fald set med juridiske briller.

Når man er egentlig insolvent, så betyder det, at man ikke er i stand til at imødekomme krav fra sine kreditorer.

For at vurdere, om du er egentlig insolvent, vil fogedretten stille skarpt på din betalingsevne, og de vil kigge på, om du råder over nogle aktiver, der kan bruges til at indfri eller som minimum reducere gælden.

At blive erklæret egentlig insolvent vil typisk føre til en konkursbegæring.

Erklæres du egentlig insolvens, vil du som udgangspunkt ikke have mulighed for at optage lån eller købe ting på kredit i fremtiden.

Der findes dog også den mulighed, at du bliver erklæret teknisk insolvent. Mere om dette i næste afsnit.

Teknisk insolvens

Den anden form for insolvens (den milde grad af insolvens) går under betegnelsen teknisk insolvens.

Det særlige ved denne form for insolvens er, at du kun er insolvent på papiret, hvilket også ligger lidt i navnet.

Teknisk insolvens kan dog føre til egentlig insolvens i nogle tilfælde.

Overstiger din gæld din formue, så kan du blive erklæret teknisk insolvent, men det betyder ikke nødvendigvis, at du ikke kan opfylde dine økonomiske forpligtelser.

Du kan f.eks. blive erklæret teknisk insolvent, hvis du har lånt penge til et hus, der kort tid efter købet falder drastisk i værdi. I dette tilfælde kan du risikere, at din gæld er højere end husets værdi.

Når du erklæres teknisk insolvent, så betyder det i princippet, at du ikke ville kunne indfri din gæld, hvis det skulle ske med øjeblikkelig virkning. Dette er dog i praksis ikke nødvendigvis noget problem, idet f.eks. realkreditlån og forbrugslån typisk har en løbetid på adskillige år.

Så længe er du insolvent

Selvom det kan give ro på at blive erklæret insolvent, idet det betyder, at man får et helle fra sine kreditorer, så varer det desværre ikke evigt.

Når du bliver erklæret insolvent, så vil dine kreditorer i den efterfølgende periode (seks måneder) ikke kunne hive dig i fogedretten.

Dette gør sig gældende, uanset om man bliver erklæret insolvent som privatperson eller virksomhed.

De seks måneder, hvor dine kreditorer ikke kan kalde dig i retten, skal du naturligvis bruge på at komme tilbage på rette spor. Med andre ord skal du have styr på din økonomi, så du igen kan opfylde dine økonomiske forpligtelser.

Når de seks måneder er gået, vil dine kreditorer igen kunne kræve penge fra dig, og du vil desuden blive indkaldt til et møde i fogedretten, hvor din økonomi skal vurderes på ny.

Hvis du ikke har haft held med at forbedre din økonomi på de seks måneder, du har været insolvent, så kan konsekvensen meget vel være en konkursbegæring.

Konsekvenser ved at være insolvent

Vi har allerede været lidt inde på det, konsekvenserne ved at være insolvent, men lad os da dykke lidt mere ned i det.

I første omgang er det vigtigt at forstå, at det ikke nødvendigvis er en dårlig ting at blive erklæret insolvent. Er du så presset rent økonomisk, at du ikke er i stand til at opfylde dine forpligtelser, så kan det måske endda være en befrielse at blive erklæret insolvent.

Som nævnt, så får du nemlig en rum tid til at forbedre din økonomi, når du bliver erklæret insolvent.

Det er dog ikke helt uden konsekvenser at blive erklæret insolvent.

Her er de typiske konsekvenser:

  1. Du risikerer at blive erklæret konkurs

  2. Du vil ikke kunne låne penge eller købe ting på kredit

  3. Du skal forholde dig til en masse juridiske ting (kan være en stor mundfuld)

  4. Det kan skabe mange bekymringer og uro at blive erklæret insolvent

Hvis du bliver erklæret insolvent

Er du blevet erklæret insolvent, så er det ikke nødvendigvis noget, du er stolt over, men du er alligevel nødt til at fortælle det til dine kreditorer.

Blot fordi én kreditor kalder dig i fogedretten og får erklæret dig insolvent, så betyder det ikke, at alle dine øvrige kreditorer får besked om dette.

Derfor bør du afsætte lidt tid til at kontakte dine kreditorer en efter en.

Ved at give dine kreditorer besked om din insolvenserklæring, slipper du for, at de kontakter dig de næste seks måneder.

2022-06-21

Med over 6 års erfaring indenfor låneformidling, har han godt styr på det nordiske lånemarked, Afif holder øje med at alt på Sambla.dk er korrekt og opdateret.

Spørgsmål og svar - insolvent

Hvad er insolvent?

Insolvens er et udtryk for en situation, hvor en juridisk enhed, eksempelvis en person, ikke er i stand til at overholde sine økonomiske forpligtelser. Du kan altså blive erklæret insolvent, hvis du ikke er i stand til at betale dine gældsforpligtelser. Det er altid fogedretten, der bestemmer, om du kan blive erklæret insolvent eller ej.

Hvor længe kan man være insolvent?

Du kan som person eller virksomhed blive erklæret insolvent i seks måneder. I denne periode kan dine kreditorer ikke stille økonomiske krav til dig. Dette giver dig tid og plads til at få din økonomi tilbage på rette køl.

KreditNU DK
AcceptLån DK
Remember DK
Leasy DK
Nordcredit DK
Resurs Bank DK (Car)
Cashper DK
Ikano Bank DK
Resurs Bank DK
TF Bank DK
Facit Bank