Lån penge Samlelån Billån Lånetyper

Inkasso

Check mark iconGennemgang af betingelser for at sende en sag til inkasso

Check mark iconOverblik over de vigtigste regler i henhold til inkassoloven

Check mark iconSådan undgår du at komme i inkasso

Lånebeløb:
Låneperiode
E-mail adresse:
Indtast venligst din e-mail.
Telefonnummer:
Indtast venligst dit telefonnummer.
Estimeret månedlig ydelse* 3.843 kr. *Ved 7,00 % variabel deb. rente. Priseksempel: Samlet kreditbeløb 250.000 kr. ÅOP 7,84 %. Etb. omk. 2.500 kr. Samlet tilbagebetaling: 322.888 kr. Samlede kreditomkostninger: 72.888 kr.

En inkassosag kan startes imod dig, hvis du skylder penge og ikke betaler til tiden. Jf. inkassoloven er der en række krav, der skal være opfyldt, før du kan blive sendt til inkasso, og der er regler for, hvordan inkassoselskabet må inddrive pengene.
I denne guide kan du foruden ovenstående læse alt om, hvordan du skal forholde dig, og hvilke rettigheder du har, hvis du har en sag, der er sendt til inkasso.

Hvad er inkasso?

Inkasso er i ordbogen defineret som inddrivelse af skyldige penge. Et andet ord for dette er gældsinddrivelse. Du risikerer at få din sag sendt til inkasso, hvis du ikke har betalt din regning og efterfølgende ikke har reageret på det skriftlige inkassovarsel fra virksomheden med en frist på ti dage. En inkassosag kan køres af virksomheden selv eller overlades til et inkassoselskab. Står virksomheden selv for gældsinddrivelsen, vil der være tale om egeninkasso. Alternativet er fremmedinkasso, hvor en advokat eller et inkassoselskab står for at inddrive fordringen. I en inkassosag vil virksomheden eller inkassoselskabet forsøge at finde en løsning sammen med dig, så gælden kan blive indfriet.

Følgende skal være opfyldt for at sende en sag til inkasso

En række betingelser skal være opfyldt, før en virksomhed kan sende din gæld til inkasso.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

  1. Du har ikke betalt regningen inden forfaldsdatoen
  2. Du har modtaget minimum en rykkerskrivelse og et inkassovarsel
  3. Kravet må ikke være forældet (krav bliver som udgangspunkt forældet efter tre år)

Private kreditorer må maksimalt sende tre rykkere med et gebyr på 100 kr. pr. rykker. Der skal gå minimum 10 dage mellem hver rykker. Det er op til kreditor, om inkassovarslet sendes ud i forbindelse med første, anden eller tredje rykker.

Inkassovarsel og kravene hertil For at varsle en inkassosag skal der sendes et inkassovarsel, og for at dette inkassovarsel skal være gyldigt, skal nogle særlige betingelser være opfyldt.

Kravene til inkassovarslet er som følger:

  1. Skyldnerens navn og adresse skal fremgå af varslet
  2. Skyldner skal have en frist på mindst 10 dage til at betale gælden
  3. Varslet skal indeholde oplysninger om, hvad gælden dækker over, og hvor stor den er
  4. Varslet skal indeholde oplysninger om kreditor, herunder virksomhedsnavn, registreringsnummer m.v.
  5. Der skal orienteres om, at sagen kan overdrages til en advokat eller et inkassoselskab uden yderligere varsel

Inkassovarslet skal sendes skriftligt, via f.eks. mail eller brev.

Regler for hvordan inkassoselskabet må behandle dig

Inkassoselskabet skal behandle dig og din sag efter gældende lovgivning. Inkasso er reguleret af inkassoloven. Inkassoselskabet må gerne besøge dig på din hjemmeadresse, såfremt besøget er varslet i rimelig tid. Du har ifm. besøget ikke pligt til at lukke op og tale med dem. Inkassoselskabet skal endvidere altid agere sagligt, og de skal kunne legitimere sig. Alle former for trusler, urimeligt pres og anden generende adfærd er forbudt. Derudover forpligter inkassoselskabet sig til at respektere dit privatliv. Af følgende grund må de f.eks. ikke sende breve, hvor der står inkasso med store bogstaver på fronten. Hvis inkassofirmaet ikke overholder inkassolovgivningen Inkassoloven beskytter dig som skyldner, idet loven dikterer, hvordan inkassoselskabet må behandle dig. Hvis du oplever, at et inkassofirma ikke overholder inkassolovgivningen, kan du klage til Politiets Administrative Center eller til Forbrugerombudsmanden. Du kan f.eks. klage, hvis du har modtaget trusler, hvis du føler dig generet eller på anden vis bliver uretfærdigt behandlet af inkassoselskabet. Opkrævning af inkassoomkostninger Ligesom der er regler for, hvordan inkassoselskabet må behandle dig, så er der også regler for, hvor høje inkassoomkostninger der må opkræves. Omkostningernes størrelse afhænger af, hvorvidt inkassosagen varetages af virksomheden selv, eller om den håndteres af et inkassofirma samt af størrelsen på det skyldige beløb. Jo højere det skyldige beløb er, desto højere inkassoomkostninger kan der opkræves. Du kan med fordel undersøge de gældende satser jf. loven for at være sikker på, at du ikke bliver opkrævet for høje omkostninger.

Du kan søge rådgivning om privatøkonomi og inkasso hos Forbrugerrådet Tænk

Er det første gang, at du har fået sendt en sag til inkasso, så er det meget naturligt, at du har en lang række spørgsmål og bekymringer. Disse spørgsmål kan du få besvaret ved at tage kontakt til Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning, der er eksperter på området. De tilbyder fortrolig, gratis og uvildig rådgivning om emnet.

Indsigelser mod kreditors krav

Som debitor har du mulighed for at sende en indsigelse, hvis du er uenig i kravet. Det kan f.eks. være, at du mener, at du allerede har betalt fakturaen, at varen eller ydelsen ikke lever op til aftalen, eller at der ikke er indgået en aftale. Kreditor kan ikke sende sagen til inkasso, uden at indsigelsen behandles. Er du derfor uenig i kravet, kan du med fordel gøre indsigelse, inden der startes en evt. inkassosag.

Konsekvenser ved at ignorere inkasso

Forbrugerrådet Tænk fraråder, at du ignorerer inkasso, idet det kan have alvorlige konsekvenser. Hvis du er uenig i kravet, bør du hurtigst muligt gøre indsigelse og starte en dialog med kreditor. Ved fortsat uenighed mellem parterne kan det blive nødvendigt at køre en egentlig retssag.

Der kan være følgende konsekvenser ved at ignorere inkasso:

  1. Du kan blive indkaldt til fogedretten
  2. Du kan blive registreret i RKI

Du kan blive indkaldt til møde i fogedretten, hvis du har underskrevet et pantebrev, frivilligt forlig eller et gældsbrev. Du kan også komme i fogedretten, såfremt din gæld er slået fast ved, at du er blevet dømt til at betale pengene, eller hvis du har indgået et forlig i retten.

2023-05-12

Med over 6 års erfaring indenfor låneformidling, har han godt styr på det nordiske lånemarked, Afif holder øje med at alt på Sambla.dk er korrekt og opdateret.

Spørgsmål og svar - inkasso

Hvornår må man sende til inkasso?

En virksomhed kan vælge at sende en sag til inkasso, såfremt kunden har modtaget mindst en rykkerskrivelse og et inkassovarsel, og hvis forfaldsdatoen er overskredet. Endvidere er det en betingelse, at inkassokravet ikke er forældet.

Hvor lang tid tager det at køre en inkassosag?

Det kan tage alt fra få uger til mange måneder at køre en inkassosag. Det afhænger hovedsageligt af, hvor samarbejdsvillig skyldner er. De fleste skyldnere betaler deres gæld, når de modtager et inkassobrev, men det gælder ikke alle. Er det nødvendigt at sende sagen i fogedretten, vil sagstiden blive forlænget markant.

Leasy DK
Ikano Bank DK
AcceptLån DK
KreditNU DK
Nordcredit DK
TF Bank DK
Bank Norwegian DK
Resurs Bank DK
Cashper DK
Remember DK
Facit Bank
Ferratum DK