Lån penge Samlelån Billån Lånetyper

Gældssanering

Check mark iconGuide til at søge gældssanering

Check mark iconTips til din gældsafvikling

Check mark iconOverblik over betingelserne

Lånebeløb:
Låneperiode
E-mail adresse:
Indtast venligst din e-mail.
Telefonnummer:
Indtast venligst dit telefonnummer.
Estimeret månedlig ydelse* 3.843 kr. *Ved 7,00 % variabel deb. rente. Priseksempel: Samlet kreditbeløb 250.000 kr. ÅOP 7,84 %. Etb. omk. 2.500 kr. Samlet tilbagebetaling: 322.888 kr. Samlede kreditomkostninger: 72.888 kr.

Gældssanering er en hel eller delvis eftergivelse af en skyldners gæld. Der er med andre ord tale om gældseftergivelse.

Vi antager, at du har valgt at besøge denne side, fordi du gerne vil søge gældssanering med henblik på enten at få nedsat eller eftergivet din gæld.

Dette vil vi gerne hjælpe dig med, hvorfor vi har valgt at udarbejde en komplet guide om emnet.

I artiklen vil du ikke kun kunne læse om, hvad gældssanering er, og hvordan du søger. Du vil også blive præsenteret for, hvilke krav der skal være opfyldt fra din side, og hvilke omkostninger der er forbundet med at søge om nedsættelse eller eftergivelse af gæld.

Slutteligt vil vi nævne en række alternativer til gældssanering. Disse alternativer kan være relevante at kende til, idet det langt fra er alle, der kan få gældssanering.

Vi håber dermed at kunne besvare alle dine spørgsmål ang. gældssanering.

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er nedsættelse eller eftergivelse (sanering) af gæld. Dette kan være en mulighed, hvis du som skyldner er insolvent (altså ude af stand til at betale dine regninger).

Det er ikke let at blive gældssaneret, men du har som udgangspunkt ikke det store at tabe ved at søge. I første omgang bør du dog sætte dig ind i, om du opfylder betingelserne.

Det kan give mening at søge gældssanering, hvis man har en så stor gæld, at det er fuldkommen urealistisk, at man nogensinde kan blive gældfri.

For at få gældssanering er det dog ikke tilstrækkeligt, at du selv synes, at du har en håbløs stor gæld, og at du i det hele taget er i økonomiske vanskeligheder. Du har også brug for rettens ord for dette – og netop dét kan blive en udfordring.

Som hovedregel kan du søge gældssanering, uanset hvordan din gæld er opstået. Det er dog en kendsgerning, at det er svært at få eftergivet gæld til det offentlige, ligesom gæld forbundet med store forbrugslån er svære at få eftergivet.

Sådan søger du gældssanering

Som vi kort har været inde på, så løber du som udgangspunkt ikke den store risiko ved at søge gældssanering. I værste fald får du et afslag, men det vil altid være den risiko, man løber.

Ønsker du at søge gældssanering, så skal du udfylde et ansøgningsskema. Dette skema kan du få udleveret ved at henvende dig i din lokale byret eller ved at klikke dig ind på Danmarks Domstoles hjemmeside.

Sådan gør du:

  1. Klik dig ind på domstol.dk (Danmarks Domstoles hjemmeside)

  2. Find og download den rette blanket (Ansøgning om gældssanering)

  3. Print blanketten ud

  4. Udfyld blanketten (der er omkring fem sider)

  5. Aflevér eller send blanketten til Skifteretten eller Sø- og Handelsretten – alt efter din geografi

  6. Kryds fingre for en positiv tilbagemelding

Foruden den udfyldte blanket skal du vedhæfte en række ting. Du skal nemlig dokumentere din indtægt og generelle økonomi ved at sende kopier af lønsedler, årsopgørelser og forskudsopgørelser. Disse dokumenter skal også sendes med for din samlever (hvis nogen).

Det er op til dig, om du udfylder blanketten i hånden (med kuglepen), eller om du gør det online.

Sæt god tid af til at udfylde blanketten, så du ikke begår fejl, der kan resultere i et unødvendigt afslag.

Hvad med erhvervsmæssig gæld?

Har du opbygget en kæmpe gæld, fordi du er gået konkurs med din tidligere virksomhed, så har du også mulighed for at søge gældssanering.

Der er dog nogle særlige ting, du skal tage højde for, hvis du ansøger i forbindelse med en konkurs.

Som udgangspunkt er det faktisk lettere at søge gældssanering, hvis man gør det i forbindelse med en konkurs. Det er f.eks. ikke et krav, at du skal have en fast indtægt, hvorfor det vil være tilstrækkeligt, at du er på kontanthjælp eller dagpenge.

Du bør overveje at søge gældssanering, hvis du er gået konkurs med din virksomhed, og du har kautioneret for gælden.

Krav for at søge gældssanering

Gældssanering bliver ikke delt ud til højre og venstre – faktisk tværtimod.

Der er nemlig en række vigtige betingelser, der skal være opfyldt, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at blive gældssaneret.

Det er betingelser, som du bør sætte dig ind i, inden du udfylder og indsender en blanket, så du sparer både din egen og rettens tid.

Her er de vigtigste betingelser:

  • Du er ikke i stand til at betale gælden og kan dokumentere det

  • Du kan overbevise retten om, at en gældssanering vil medføre en varig forbedring af din privatøkonomi

Derudover vil det være en fordel, men ikke nødvendigvis et ufravigeligt krav, at du har fast fuldtidsarbejde og dermed en fast indtægt.

Når domstolene skal vurdere, om du kan få gældssanering, så tager de hensyn til mange ting – bl.a. din alder, kilden til din gæld, størrelsen på din gæld og meget mere.

Omkostninger forbundet med at søge om gældssanering

Du ved nu, hvilke krav der skal være opfyldt, og hvordan du i praksis søger gældssanering

Et andet vigtigt spørgsmål kan nu trænge sig på; hvad koster det at søge gældssanering?

Vi kan glæde dig med oplysningen om, at det er gratis at søge gældssanering.

Skifteretten afholder udgifterne til sagen, så det er som hovedregel kun din egen tid, du skal investere. Forvent en sagsbehandlingsperiode på omkring 3-6 måneder.

Du får ikke beskikket en advokat, når du søger gældssanering, men du har naturligvis mulighed for at hyre en advokat, hvis du ønsker det – dette skal du dog selv finansiere.

Alternativer til gældssanering

Du har naturligvis søgt gældssanering med en tro og et håb om, at du kunne blive gældssaneret.

Derfor vil et afslag helt naturligt skuffe dig og afføde store frustrationer.

Der findes heldigvis visse alternativer til gældssanering.

Hvis du ikke kan få eftergivet din gæld, så bør du i stedet indlede en dialog med dine kreditorer, der måske kan gå med til at lave en fair afdragsordning.

Derudover er det vigtigt, at du arbejder på at optimere din privatøkonomi ved at holde dine udgifter nede på et minimum og ved at tjene så mange penge som muligt.

Jo højere et rådighedsbeløb du kan skabe, desto flere penge vil der være til din gældsafvikling.

2022-06-21

Med over 6 års erfaring indenfor låneformidling, har han godt styr på det nordiske lånemarked, Afif holder øje med at alt på Sambla.dk er korrekt og opdateret. Domstol.dk

Spørgsmål og svar - gøldssanering

Hvordan søger man gældssanering?

For at søge gældssanering skal du downloade og udfylde en blanket, som du finder på Danmarks Domstoles hjemmeside (domstol.dk). Foruden at udfylde blanketten skal du sende årsopgørelser fra skattevæsenet, forskudsopgørelser og dokumentation for indtægter for de seneste måneder. Disse papirer skal også sendes med for din ægtefælle.

Hvad koster det at få gældssanering?

Det er helt gratis at søge om gældssanering. Skifteretten betaler udgiften ved sagen, så det eneste du skal investere er din egen tid, idet du skal udfylde en blanket og sende obligatoriske dokumenter.

Cashper DK
Facit Bank
Remember DK
Resurs Bank DK
TF Bank DK
Nordcredit DK
Resurs Bank DK (Car)
Leasy DK
Ikano Bank DK
Ferratum DK
KreditNU DK