Lån penge Samlelån Billån Lånetyper

Forældelse af gæld

Check mark iconOverblik over forældelsesfristerne

Check mark iconTips til at håndtere en evt. tvist om forældelse af gæld

Check mark iconGennemgang af situationer, hvor forældelsesfristen kan blive afbrudt

Lånebeløb:
Låneperiode
E-mail adresse:
Indtast venligst din e-mail.
Telefonnummer:
Indtast venligst dit telefonnummer.
Estimeret månedlig ydelse* 3.843 kr. *Ved 7,00 % variabel deb. rente. Priseksempel: Samlet kreditbeløb 250.000 kr. ÅOP 7,84 %. Etb. omk. 2.500 kr. Samlet tilbagebetaling: 322.888 kr. Samlede kreditomkostninger: 72.888 kr.

Som skyldner kan du drage fordel af at være bekendt med forældelsesloven, der bl.a. beskriver de gældende frister for forældelse af gæld til det offentlige, regninger, fakturakrav m.v.

I henhold til forældelsesloven kan din gæld nemlig blive forældet og dermed slettet, når en lovbestemt tidsfrist er udløbet, hvis ikke kreditor afbryder forældelsen i tide.

I denne guide vil vi præsentere dig for de gældende forældelsesfrister, ligesom vi vil gøre dig klogere på, hvordan du sætter dig selv i den bedste position over for kreditor i tilfælde af tvister.

Hvornår er min gæld forældet?

Som udgangspunkt har du juridisk pligt til at afdrage på din gæld, når du indgår en aftale med en kreditor. I tilfælde af, at du har en ældre gæld, der er blevet forældet, vil du dog potentielt ikke være forpligtet til at betale den.

Gælden bortfalder, når tidsfristen på enten 3 eller 10 år er gået, medmindre kreditor vælger at afbryde forældelsen inden.

Hvorvidt der gælder en frist på 3 eller 10 år afhænger af typen af gæld. I de kommende afsnit vil du finde svar på, om din gæld er omfattet af en forældelsesfrist på 3 eller 10 år.

3 års forældelse af gæld

Der gælder en forældelsesfrist på 3 år for følgende:

  • Regninger, fakturakrav, gebyrer og lignende krav, hvor du ikke har skrevet under på, at du skylder noget

Eksempelvis vil fakturaen fra elektrikeren eller vinduespudseren blive forældet efter 3 år, medmindre kreditor afbryder forældelsen i tide.

10 års forældelse af gæld

Der gælder en forældelsesfrist på 10 år for følgende:

  • Gæld, der kan dokumenteres med din underskrift på. Du erkender gælden, når du eksempelvis underskriver et gældsbrev, indgår et forlig og i andre tilfælde. Der gælder også en forældelsesfrist på 10 år for gæld, der er fastslået ved dom eller ved betalingspåkrav fra fogedretten.

Der er flere forskellige eksempler på gæld, der først forældes efter 10 år. Det gælder bl.a. lån, herunder banklån, hvor du har underskrevet et gældsbrev.

Forældelse af gæld til skat

Din gæld til skat vil som hovedregel blive forældet efter 3 år fra den sidste rettidige betalingsdag. I nogle situationer vil forældelsesfristen dog lyde på 10 år.

I følgende tilfælde forlænges forældelsesfristen ved gæld til skat fra 3 til 10 år:

  • Skattemyndighederne har modtaget fejlagtige oplysninger om din skat, som skyldes, at du har handlet groft uagtsomt eller forsætligt

  • Kravets eksistens og størrelse er fastslået ved dom, eksempelvis i forbindelse med en skattesag

Forældelse af gæld til det offentlige

Hvis du ikke betaler din gæld til det offentlige rettidigt, vil Gældsstyrelsen være ansvarlig for at inddrive den.

Din gæld kan f.eks. sendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, hvis du ikke betaler din ejendomsskat, offentlig parkeringsafgift eller grøn ejerafgift til tiden.

Gæld til inddrivelse forældes som hovedregel ikke, medmindre det kan dokumenteres, at gælden var forældet, inden den blev sendt til inddrivelse.

Ang. gæld det til offentlige er det desuden værd at vide, at en ny særlovgivning betyder, at din gæld tidligst kan blive forældet i november 2024.

Hvis kreditor forsøger at opkræve betaling efter forældelse

I tilfælde af, at din gæld er forældet, og kreditor fortsat kontakter dig om gælden, skal du benægte gælden skriftligt. Endvidere bør du bede kreditor dokumentere, at gælden ikke er forældet.

I henhold til gældende lovgivning er det kreditor, der har bevisbyrden.

Hvis du ikke kan nå til enighed med kreditor om, hvorvidt gælden er forældet, skal sagen afgøres ved domstolene.

Forældelsesfristen for gæld kan blive afbrudt

Der gælder som nævnt en forældelsesfrist på enten 3 eller 10 år afhængig af typen af gæld. Enkelte handlinger vil dog kunne forlænge tidsfristen for gælden.

Forældelsesfristen for gæld kan blive afbrudt i følgende situationer:

  • Debitor anerkender gældskravet enten mundtligt eller skriftligt

  • Debitor spørger specifikt ind til gælden

  • Debitor afdrager på gælden (det betragtes som en måde at erkende gæld på)

  • En dom fra fogedretten e.l. fastsætter gældens eksistens og størrelse

Hvis forældelsen bliver afbrudt, vil gælden som udgangspunkt få en ny forældelsesfrist.

Bemærk, at forældelsesfristen ikke bliver udsat eller forlænget, hvis kreditor blot sender påmindelser eller rykkerbreve til debitor.
Kreditor har kun mulighed for at afbryde forældelsen, hvis der opnås en dom på gælden gennem retten, eller hvis debitor direkte eller indirekte erkender gælden.

Bliv klogere på de gældende forældelsesregler med professionel rådgivning

Hvis du har svært ved at tolke forældelsesloven, og hvis du derfor er i tvivl om, hvorvidt din gæld er forældet eller ej, kan du søge professionel rådgivning hos en advokat eller gældsrådgiver.

Du bør også søge rådgivning, hvis du skal i retten for at have afgjort en sag vedr. forældelse af gæld.

2023-06-12

Med over 6 års erfaring indenfor låneformidling, har han godt styr på det nordiske lånemarked, Afif holder øje med at alt på Sambla.dk er korrekt og opdateret.

Spørgsmål og svar - forøldelse af gøld

Er min gæld forældet?

Din gæld kan være forældet, hvis kreditor ikke har gjort noget aktivt for at inddrive gælden inden for tidsfristen på enten 3 eller 10 år.

En gældsrådgiver eller advokat vil kunne hjælpe dig med at vurdere, om din gæld er forældet.

Hvor kan jeg læse mere om de aktuelle forældelsesregler?

Du kan på retsinformation.dk læse meget mere om de gældende forældelsesregler. Reglerne fremgår af Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven).

Bekendtgørelsen beskriver bl.a. lovens område, forældelsesfristens begyndelsestidspunkt, de almindelige forældelsesfrister, særlige forældelsesfrister og meget mere.

Hvad skal jeg gøre, hvis min gæld er forældet?

Hvis din gæld er forældet, skal du som udgangspunkt ikke gøre noget, da kreditor ikke længere kan kræve, at gælden bliver betalt.

Såfremt kreditor kontakter dig om gælden, efter at den er forældet, skal du nægte at betale den. Det er herfra op til kreditor at dokumentere, at gælden ikke er tilfældet.

Hvem afgør sager vedr. forældelse af gæld?

Hvis parterne, henholdsvis kreditor og debitor, ikke er enige om, hvorvidt en gæld er forældet, vil det være op til domstolen at vurdere, hvilken part der har ret.

Bank Norwegian DK
Unilån DK
KreditNU DK
Cashper DK
TF Bank DK
Leasy DK
Nordcredit DK
Remember DK
Facit Bank DK
Resurs Bank DK
AcceptLån DK
Ikano Bank DK
Ferratum DK
Resurs Bank DK (Car)