Lån penge Samlelån Billån Lånetyper

Skilsmisse økonomi

Check mark iconGuide til at dele fællesbo ved en skilsmisse

Check mark iconVærd at vide om børnebidrag ved en skilsmisse

Check mark iconOverblik over økonomiske konsekvenser af en skilsmisse

En skilsmisse kan være både tidskrævende og følelsesmæssigt krævende.

Der er bl.a. mange økonomiske ting, der skal tages stilling til, og netop de økonomiske punkter relateret til en skilsmisse er omdrejningspunktet for denne guide.

Du vil bl.a. kunne finde svar på, hvad det koster at blive skilt, hvilke regler der gælder for bodeling ved skilsmisse, hvorvidt du kan få børnebidrag og meget mere. Læs med og få det store overblik.

Hvad koster det at blive skilt?

At blive skilt vil typisk ikke kun påvirke ens humør og overskud negativt, men også ens økonomi. Det er nemlig ikke gratis at blive skilt.

I 2023 koster det 775 kr. at få behandlet en sag om skilsmisse eller separation. Der kan desuden tilkøbes en vilkårsforhandling mod et ekstra gebyr på 1.825 kr.

Andre almindelige udgifter ifm. en skilsmisse:

 • Dobbeltudgifter til tv, internet, varme, el, vand m.v.
 • Evt. udgifter til salg af fælles bolig
 • Evt. økonomisk tab ved salg af fælles bolig
 • Evt. udgifter til økonomisk og juridisk rådgivning

Bodeling ved skilsmisse

I skal som udgangspunkt dele jeres fælles formue ligeligt mellem jer, når I har været gift.

Desuden vil jeres eventuelt fælles gæld blive trukket fra jeres fælles formue. Hvis den ene har personlig gæld, vil den anden part ikke overtage halvdelen af gælden.

De fleste par bliver selv enige om deres bodeling ifm. en skilsmisse uden at inddrage myndigheder eller advokater. Det anbefales at lave en bodelingsaftale, der underskrives af begge parter, for at undgå fremtidige tvister vedr. deling af fælles bo.

Såfremt I ikke kan blive enige om bodeling, skal I søge hjælp hos skifteretten. For at kunne anmode skifteretten om hjælp til deling af fællesbo skal der udfyldes en blanket, der er at finde på domstol.dk.

Der indgår bl.a. følgende aktiver og passiver i bodelingen:

 • Ejerbolig
 • Opsparing
 • Bil
 • Virksomhed
 • Huslån
 • Billån
 • Forbrugslån
 • Indbo

Særeje ved skilsmisse

Udgangspunktet er, at alle førnævnte aktiver og passiver indgår i bodelingen, medmindre der er blevet oprettet et særeje på f.eks. en bil eller båd.

At der er oprettet et særeje på et aktiv betyder, at personen med særejet har ret til aktivet uden at skulle dele det med den anden part.

Disse ting falder uden for bodelingen

Enkelte ting falder uden for bodelingen ved en skilsmisse. Det drejer sig bl.a. om følgende:

 • Ejendele til personlig brug, herunder smykker, tøj, smartphone m.v.
 • Pensionsordninger
 • Barnets ejendele, herunder børneopsparing, tøj, computer m.v.
 • Aktiver, der er gjort til særeje, eksempelvis bil eller båd

Børnebidrag ved skilsmisse

Begge forældre har pligt til at forsørge deres børn.

Hvis jeres barn opholder sig lige meget hos jer begge, og såfremt forsørgelsespligten bliver opfyldt, vil der som udgangspunkt ikke blive fastsat et børnebidrag.

Hvis barnet opholder sig mest hos den ene forælder, vil den anden forælder som hovedregel skulle betale børnebidrag.

I kan selv bestemme, om den ene part skal betale børnebidrag, og hvor meget der i givet fald skal betales. Ved uenighed kan der søges hjælp hos Familieretshuset.

Øvrige vigtige punkter vedr. skilsmisse og økonomi

Nedenfor bliver du præsenteret for nogle andre vigtige punkter vedr. skilsmisse økonomi:

 • Dit budget skal opdateres, så det kommer til at passe til din nye økonomi og tilværelse
 • Du skal have tilpasset din forskudsopgørelse
 • Du skal evt. tilpasse dit testamente, hvis din tidligere ægtefælle indgår i dette
2023-08-30

Med over 6 års erfaring indenfor låneformidling, har han godt styr på det nordiske lånemarked, Afif holder øje med at alt på Sambla.dk er korrekt og opdateret.

Spørgsmål og svar - skilsmisse okonomi

Hvem yder økonomisk rådgivning ved en skilsmisse?

En skilsmisse kan være en stor mundfuld, bl.a. fordi der kan opstå rigtig mange juridiske, praktiske og økonomiske spørgsmål.

Hvad angår de juridiske og økonomiske spørgsmål, vil det være oplagt at kontakte en skilsmisseadvokat, der, gennem professionel rådgivning og sparring, kan hjælpe dig godt gennem din skilsmisse i forhold til bl.a. din økonomi.

Hvordan holder jeg udgifterne til en skilsmisse nede?

Du kan holde udgifterne til din skilsmisse nede ved at indgå aftaler om bl.a. bodeling med din tidligere ægtefælle uden at inddrage advokater eller andre fagpersoner.

Det anbefales dog at søge professionel hjælp, hvis I har en intern tvist, som I ikke er i stand til at løse på egen hånd. Det betaler sig generelt at søge faglig hjælp, når det drejer sig om en skilsmisse.

Hvem får huset ved en skilsmisse?

I skal som udgangspunkt selv afgøre, hvem der skal overtage huset, hvis I begge ejer halvdelen af boligen. Ved uenighed kan spørgsmålet afgøres ved en lodtrækning eller ved at sætte huset på auktion, hvor begge parter kan byde på huset.

Vær opmærksom på, at både banken og realkreditinstituttet skal godkende, at lånene lægges over på den ene part, hvis huset ikke skal sælges til tredjepart.

Hvem skal betale institution ved en skilsmisse?

Det er som udgangspunkt bopælsforælderen, der skal afholde udgifter til institution, såfremt samværsforælderen betaler et børnebidrag til bopælsforælderen.

Facit Bank
Ikano Bank DK
AcceptLån DK
Resurs Bank DK
Leasy DK
Remember DK
Nordcredit DK
TF Bank DK
KreditNU DK
Resurs Bank DK (Car)
Cashper DK