Lån penge Samlelån Billån Lånetyper

Hvor mange penge må man give sine børn?

Check mark iconGiv op til 71.500 kr. i gave om året

Check mark iconStort overblik over gældende regler og frister

Check mark iconGuide til at indberette afgiftspligtige gaver

Hvis du gerne vil glæde dine børn med gaver, herunder pengegaver, er det vigtigt at være opmærksom på de mulige skattemæssige konsekvenser.

I denne guide vil vi gennemgå de regler og beløbsgrænser, der gælder for at give pengegaver til dine børn, samt hvordan man indberetter og betaler gaveafgift. Vi vil også besvare nogle ofte stillede spørgsmål om emnet.

Du må give op til 71.500 kr. til hvert barn pr. år uden at betale gaveafgift

I henhold til de gældende regler kan du som forælder give hvert af dine børn op til 71.500 kr. om året uden at skulle betale gaveafgift. Dette beløb er gældende for 2023 og vil blive reguleret hvert år.

Hver forælder har ret til at give en afgiftsfri gave på op til 71.500 kr. pr. barn. Det vil sige, at et forældrepar vil kunne give op til 143.000 kr. til hvert barn pr. år (2023) uden at betale afgift.

Det afgiftsfrie beløb gælder også ved gaver til stedbørn, børnebørn og oldebørn

Reglerne omfatter ikke kun dine egne børn, men også stedbørn, børnebørn og oldebørn samt plejebørn. Det betyder, at du også kan give disse børn op til 71.500 kr. om året (2023) uden at betale gaveafgift.

Det er en måde at sikre, at alle børnene i familien får lige behandling, når det kommer til at modtage gaver.

Gaver på over 71.500 kr. udløser en gaveafgift på 15 %

Hvis du ønsker at give dine børn en større gave end det afgiftsfrie beløb på 71.500 kr. pr. år (2023), vil gaven udløse en gaveafgift på 15 % af det overskydende beløb.

Det betyder, at du skal betale 15 % af beløbet over 71.500 kr. i gaveafgift.

Eksempel: Hvis du giver dit barn en gave på 100.000 kr., skal du betale gaveafgift af de ekstra 28.500 kr. I dette tænkte tilfælde skal der betales 4.275 kr. i afgift.

Det afgiftsfrie beløb er kun 25.000 kr. ved gaver til svigerbørn

Reglerne for gaveafgift gælder også ved gaver til svigerbørn, men her er det afgiftsfrie beløb markant mindre.

I 2023 kan du give op til 25.000 kr. til dine svigerbørn uden at betale gaveafgift. Hvis gaven overstiger det afgiftsfrie beløb, skal der betales 15 % i afgift af det overskydende beløb.

Opret et gavebrev, når du giver større pengegaver til dine børn

Hvis du planlægger at give dine børn en større pengegave, kan det være en god idé at oprette et gavebrev.

Et gavebrev er et skriftligt dokument, der dokumenterer størrelsen og vilkårene for gaven.

Det kan være nyttigt at have, hvis du senere skal dokumentere gavens størrelse over for offentlige myndigheder som SKAT.

Du kan oprette et gavebrev ved at downloade og udfylde en skabelon, eller du kan kontakte en advokat for at få hjælp til at oprette det.

Et rentefrit familielån kan være et godt alternativ til en pengegave

Der findes minimum et godt alternativ til at give sine børn penge i gave. Et af alternativerne er at yde et rentefrit familielån.

Et rentefrit familielån er en god måde at give dine børn en større økonomisk hjælp uden at skulle betale gaveafgift. Det er vigtigt at oprette en skriftlig låneaftale for at sikre, at vilkårene er klare og tydelige.

Det er tilladt at yde et rentefrit familielån, hvis det oprettes som et anfordringslån, der til enhver tid kan ophæves af kreditor.

Afgiftspligtige pengegaver til børn skal indberettes til Skattestyrelsen

Hvis du giver dine børn en gave, der overstiger det afgiftsfrie beløb, er det vigtigt at indberette gaven og betale gaveafgift til Skattestyrelsen.

Gaveafgiften skal betales samtidig med, at gaven anmeldes til Skattestyrelsen.

Du skal udfylde en gaveanmeldelsesblanket og sende den til Skattestyrelsen senest d. 1. maj året efter, at gaven er modtaget. Blanketten skal underskrives af både giver og modtager af gaven.

2023-08-30

Med over 6 års erfaring indenfor låneformidling, har han godt styr på det nordiske lånemarked, Afif holder øje med at alt på Sambla.dk er korrekt og opdateret.

Spørgsmål og svar - hvor mange penge må man give sine børn

Hvad er betingelserne for at kunne give en skattefri gave til børn?

For at give en afgiftsfri gave til dine børn skal du være deres forælder, stedforælder eller bedsteforælder.

Gaven kan være en pengegave og må ikke overstige det afgiftsfrie beløb på 71.500 kr. for børn, børnebørn m.fl. eller 25.000 kr. for svigerbørn i 2023.

Bemærk, at en gave i form af børsnoterede værdipapirer, ejendomme og virksomheder også kan udløse en afgift. Reglerne gælder dermed ikke kun for pengegaver.

Hvem har ansvaret for at anmelde gaven?

Såvel giver som modtager af gaven er ansvarlige for at anmelde gaven, såfremt der er tale om en afgiftspligtig gave.

Begge parter skal desuden underskrive gaveanmeldelsen.

Hvem hæfter for gaveafgiften ved større gaver til børn?

Det er normalt modtageren af gaven, der er ansvarlig for at betale gaveafgiften. Gavegiver hæfter dog solidarisk, såfremt modtageren ikke betaler.

Hvordan opgøres gavens værdi?

Værdien af gaven beregnes som den samlede værdi af pengene, ejendommen eller virksomheden, der gives som gave.

Hvis gaven er i form af penge, er værdien det faktiske beløb.

Hvis gaven er i form af en ejendom, er værdien sædvanligvis den offentligt vurderede værdi af ejendommen.

Hvis gaven er en virksomhed, bør der søges professionel hjælp til at vurdere værdien.

AcceptLån DK
KreditNU DK
Cashper DK
Nordcredit DK
Resurs Bank DK (Car)
Leasy DK
Ikano Bank DK
Facit Bank
TF Bank DK
Resurs Bank DK
Remember DK