Lån penge Samlelån Billån Lånetyper

Hvad koster efterskole?

Check mark iconDet komplette overblik over udgifterne til et efterskoleophold

Check mark iconGuide til at søge nedsættelse af egenbetalingen

Check mark iconForslag til finansiering af efterskoleophold

Et efterskoleophold kan være en stor oplevelse og en god investering i barnets udvikling og trivsel.

Et år på efterskole kan dog samtidig være en dyr fornøjelse, og netop økonomien bag at sende sit barn på efterskole er omdrejningspunktet for denne guide.

Du vil her få et overblik over, hvad et år på efterskole koster, hvilke tilskudsmuligheder der er, hvordan du kan finansiere efterskoleopholdet og meget mere.

Du bliver også præsenteret for en trin-for-trin guide i at beregne din egenbetaling for et efterskoleophold.

Det koster et efterskoleophold

Efterskolernes gennemsnitspris ligger i skoleåret 2023/24 på 2.680 kr. pr. uge.

Et efterskoleophold strækker sig over 42 uger, hvorfor det i gennemsnit koster 112.560 kr. at sende sit barn på efterskole.

Gennemsnitsprisen på 112.560 kr. er vel at mærke ekskl. tilskud, hvorfor den reelle pris vil være lavere. Tilskuddets størrelse kan dog variere meget fra elev til elev, alt afhængig af forældrenes indkomst.

Foruden skolens ugepris, der er en obligatorisk udgift, er det normalt, at der bliver opkrævet et mindre indmeldelsesgebyr.

Det er almindelig praksis, at efterskoleopholdet skal betales i 10 rater.

Beregn din egenbetaling for et efterskoleophold

Alle elever har mulighed for at få tilskud til et efterskoleophold, og derfor vil den faktiske udgift til opholdet være lavere end førnævnte.

Du kan ved at bruge en beregner, udviklet af efterskolerne.dk, hurtigt finde ud af, hvor meget du skal betale for at sende dit barn på efterskole.

Der bliver i den forbindelse taget højde for husstandsindkomsten og af antal hjemmeboende børn under 18 år.

Sådan beregner du din egenbetaling:

 1. Klik dig ind på https://www.efterskolerne.dk/da/Pris/Prisberegner

 2. Indtast navnet på efterskolen

 3. Angiv skoleåret (f.eks. 2023/24)

 4. Angiv antal børn i husstanden under 18 år (ekskl. barnet, der skal på efterskole)

 5. Oplys indkomstgrundlag to år før skolestart

 6. Klik på Beregn

Straks herefter vil du blive præsenteret for din samlede egenbetaling. Der vil også blive oplyst eventuelle øvrige udgifter, eksempelvis rejseudgifter.

Eksempel på egenbetaling til et efterskoleophold efter fratrukket elevstøtte

I dette eksempel tager vi udgangspunkt i en familie, der har to hjemmeboende børn og en årsindtægt på 800.000 kr.

 • Skolens ugepris: 2.600 kr.

 • Skolens årspris: 109.200 kr. (2.600*42)

 • Indmeldelsesudgift: 2.000 kr.

 • Indkomstbestemt statslig elevstøtte: 36.288 kr. (864*42)

 • Samlet egenbetaling: 74.912 kr. (109.200+2.000-36.288)

Ekstra udgifter til ophold på efterskole

Den største udgift til et efterskoleophold afholdes direkte til den valgte efterskole, der i gennemsnit opkræver 2.680 kr. pr. uge. Derudover opkræves der ofte et indmeldelsesgebyr på 2.000-3.000 kr.

I den nævnte ugepris er der både inkluderet kost, logi, undervisning m.v. Der er dog også visse udgifter, der typisk ikke er inkluderet. Mere om dette herunder.

Disse ekstra udgifter kan der være til et efterskoleophold:

 • Skoletøj

 • Rejser og oplevelser

 • Soloundervisning

Muligheder for økonomisk støtte

Der er flere muligheder for økonomisk støtte, når man ønsker at sende sit barn på efterskole. Disse muligheder bør du afsøge, hvis du gerne vil holde din egenbetaling til efterskoleopholdet nede.

Der er helt overordnet mulighed for at søge to forskellige tilskud bestående af henholdsvis statslig elevstøtte og lokal efterskolestøtte.

Nedenfor kan du blive klogere på, hvad der kendetegner de to tilskudsløsninger, og hvordan du kommer i betragtning til økonomisk støtte til efterskoleopholdet.

Statslig elevstøtte

Alle elever modtager et tilskud fra staten til deres efterskoleophold. Dette tilskud kaldes statslig elevstøtte.

Størrelsen på det statslige tilskud afhænger af husstandsindkomsten. Jo mindre den samlede husstandsindkomst er, desto mere kan man få i statslig elevstøtte.

Hvis elevens forældre er skilt, vil der blive taget udgangspunkt i indkomsten fra den husstand, hvor eleven har folkeregisteradresse.

For at søge statslig elevstøtte skal du udfylde et skema, som du får tilsendt af barnets efterskole i god tid inden efterskoleopholdets start.

Når skemaet er udfyldt og sendt retur, vil efterskolen tage sig af resten.

Lokal efterskolestøtte

Der er også mulighed for at søge lokal efterskolestøtte, men modsat den statslige elevstøtte bliver dette tilskud ikke givet til alle.

Lokal efterskolestøtte er noget, man kan søge, hvis man har svært ved at finansiere et efterskoleophold, fordi man har en meget lav indtægt.

Den lokale efterskolestøtte finansieres af staten, men det er de enkelte efterskoler, der afgør, hvordan midlerne skal fordeles. Støtten bevilges ofte i portioner a 10.000, 15.000 eller 20.000 kr.

Typisk vil hver enkelt efterskole have opstillet nogle kriterier for at kunne modtage lokal efterskolestøtte.

Lån til efterskole

Der er som bekendt flere muligheder for at søge nedsættelse af egenbetaling til et efterskoleophold.

Selv hvis du har held med at få nedsat din egenbetaling, kan du komme til at stå i en situation, hvor du har svært ved at finde de fornødne midler.

I givet fald kan du overveje alternative finansieringsmuligheder. Der er f.eks. mulighed for at låne penge til efterskoleopholdet.

Sambla.dk hjælper dig med at finde det billigste lån til at dække udgifterne til efterskoleopholdet. Du kan f.eks. låne 30.000, 50.000 eller 100.000 kr. til en lav rente.

2023-06-12

Med over 6 års erfaring indenfor låneformidling, har han godt styr på det nordiske lånemarked, Afif holder øje med at alt på Sambla.dk er korrekt og opdateret.

Spørgsmål og svar - hvad koster efterskole

Hvem betaler for efterskole ved skilsmisse?

For at kunne optage en elev på en efterskole kræver det, at begge forældre underskriver skolekontrakten, såfremt der er fælles forældremyndighed.

Som udgangspunkt vil begge underskrivere hæfte for betalingen af efterskoleopholdet, medmindre efterskolen skriftligt er blevet meddelt, at betalingsforpligtelsen påhviler den ene forælder.

Hvorfor er det blevet dyrere at komme på efterskole?

Hvert år sker der en lille stigning i ugeprisen, som er den ugentlige pris for at have et barn på efterskole. Prisen stiger typisk 2 % om året.

I disse år står danske efterskoler med høje udgifter til driften, herunder udgifter til vand, varme og strøm, og det har i mange tilfælde betydet, at det er blevet dyrere at sende sit barn på efterskole.

Hvilken efterskole er landets dyreste?

Efterskolerne fastsætter selv deres ugepris, og derfor vil nogle efterskoler helt naturligt være dyrere end andre.

Blandt de dyreste efterskoler i landet kan der nævnes Odsherreds Efterskole på Sjælland, der er en faglig fin kostskole. For skoleåret 2023/24 koster det 3.260 kr. pr. uge at gå på Odsherreds Efterskole.

Hvem bestemmer prisen for et efterskoleophold?

Efterskolerne har som nævnt en ugepris, som de selv fastsætter.

Du har via efterskolerne.dk altid mulighed for at få et overblik over, hvad ugeprisen er hos en given efterskole ved at angive efterskolens navn og skoleåret.

AcceptLån DK
Facit Bank
Remember DK
Leasy DK
KreditNU DK
Cashper DK
Resurs Bank DK
Nordcredit DK
Resurs Bank DK (Car)
Ikano Bank DK
TF Bank DK